27 C
Trogir
Petak, 12 kolovoza, 2022
NaslovnicaVIJESTITROGIRPrijedlog liste za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području...

Prijedlog liste za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira

Sastavljen je Prijedlog liste prvenstva po zaprimljenim zahtjevima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira. Od ukupno zaprimljenog 71 zahtjeva, za 63 podnositelja zahtjeva je utvrđeno da ispunjavaju uvjete, dok podnositelji zahtjeva koji nisu dostavili svu propisanu dokumentaciju ili ne ispunjavaju druge uvjete (najviše bez prebivališta u Gradu Trogiru na dan objave Javnog poziva), nisu uvršteni na listu prvenstva. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu reda prvenstva do 23. lipnja.

Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,” broj 14/19), podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Odluka po kojoj se vršilo bodovanje je objavljena u Službenom glasniku broj 14 iz 2019. godine i dostupna je na ovoj poveznici, stranica 7:

http://www.trogir.hr/GradTrogir/images/stories/Slubeni_glasnici/2019_god/14_SluzbeniGlasnik_lipanj2019.pdf

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Trogira od dana objave 12. lipnja do najkasnije 23. lipnja 2020. neposredno na pisarnici Grada Trogira, Put Mulina 2A ili preporučeno poštom na GRAD TROGIR, 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II 1./II.

Na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje konačne Liste reda prvenstva, konačnu listu reda prvenstva utvrđuje Gradonačelnik Grada Trogira nakon što donese Odluke po podnijetim prigovorima.

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA

ZADNJE OBJAVE