18 C
Trogir
Petak, 1 prosinca, 2023
NaslovnicaVIJESTITROGIRTVRTKA JE FINANCIJSKI STABILNA, A NAJVEĆI IZAZOV JE GOSPODARENJE OTPADOM

TVRTKA JE FINANCIJSKI STABILNA, A NAJVEĆI IZAZOV JE GOSPODARENJE OTPADOM

Predsjednik Uprave Trogir holdinga Danijel Kukoč osvrnuo se na dosadašnja postignuća. Govori o ambicioznim planovima vezanim za uspostavu sustava gospodarenja otpadom, novom načinu obračuna i naplate njegovog odvoza, pripremi za ovogodišnju turističku sezonu. Osim toga projekta razgovarali smo o financijskoj stabilnosti tvrtke, ulaganjima u tehničku opremu, zahvatima na tržnici i ribarnici, „zelenim“ projektima, plaćama, a pitali smo ga ima li slobodnog vremena za neke od hobija.

Prošlo je devet mjeseci otkako ste na čelu najveće gradske tvrtke „Trogir holding“. Što ste preuzimanjem funkcije zatekli, a što ste u tom razdoblju napravili?

Funkciju predsjednika Uprave preuzeo sam u trenutku kada je već započela turistička sezona 2022. koja je u komunalnoj djelatnosti posebno izazovna zbog velikog broja turista koji gravitiraju našim primorskim mjestima, a time dolazi i do  povećanja broja korisnika koji opterećuju komunalnu infrastrukturu. Tada je već bio zamišljen novi sustav gospodarenja otpadom koji je startao  nekoliko mjeseci kasnije, točnije 1. rujna, i nije bilo puno vremena za prilagodbu. Niti financijsko stanje unutar tvrtke nije bilo sjajno. Tvrtka je poslovala s gubitkom te je imala nekoliko sudskih sporova koji su opterećivali normalno funkcioniranje samog poslovanja. Nakon što je turistička sezona završila odmah smo krenuli s pripremom za slijedeću, prvenstveno osiguravanjem tehničkih i ljudskih kapaciteta, izmjenom sistematizacije radnih mjesta, boljom kontrolom troškova poslovanja, ali i samim financijskim stabiliziranjem tvrtke, rješavanjem sudskih sporova… Prošlogodišnju poslovnu godinu završili smo s dobitkom i time stvorili preduvjete za budućnost kako u pogledu bolje i efikasnije usluge našim korisnicima, tako i u pogledu osiguranja boljih uvjeta samih radnika.

Koji su izazovi bili najveći pred Vama i zbog čega?

Pored gore navedenog financijskog stabiliziranje tvrtke najveći izazov je bio i jeste svakako novi sustav gospodarenja otpadom na području grada Trogira koji bi trebao donijeti pravedniji način naplate prikupljanja komunalnog otpada, veću stopu njegovog odvajanja te manju količinu odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalište Vučje brdo u Planom, čime će se produžiti vijek njegovog trajanja. Sve to prati rad na povećanju kvalitete pružanja te usluge za korisnike. Svakako izazov je i upravljanje tvrtkom u uvjetima povećane inflacije i nedostatka radne snage na tržištu.

Gotovo u svim gradovima i općinama u javnom prostoru prevladava tema gospodarenja otpadom. Dokle se stiglo s uvođenjem reda na tom polju i kakvi su daljnji planovi?

Novi sustav gospodarenja otpadom na području Trogira koji je kako sam kazao startao od 1. rujna prošle godine prošao je svoje porođajne muke. Bilo je tu nesnalaženja i od strane nas u Holdingu te od strane korisnika naših usluga, ali mogu slobodno kazati kako smo se nakon početnih pet mjeseci mi i korisnici navikli na njega. Ostaje vidjeti što će biti za vrijeme predstojeće turističke sezone, za koju se intenzivno pripremamo te poduzimamo sve što je potrebno glede boljeg i efikasnijeg načina prikupljanja otpada u centru grada, a krećemo i u pilot projekt razdvajanja otpada na gradskoj tržnici te još nekim lokacijama. Pokazatelji su dobri prvenstveno oni koji se tiču količine odloženog miješanog komunalnog otpada na odlagalište gdje se u proteklih pet mjeseci odložilo oko 25 posto manje toga otpada u odnosu na isti period protekle godine. Također bih spomenuo kako otpadomjeri koji evidentiraju količinu odloženog komunalnog otpada u polupodzemne spremnike, a koji su se, što uslijed nestručnog rukovanja, što uslijed djelovanja mehaničke sile kvarili i razbijali na dnevnoj bazi sada je to događa  puno manje. Problem koji je još uvijek prisutan je nelegalno odlaganje otpada oko njih odnosno nesavjesnost dijela korisnika. Nadam se da će naši sugrađani koji na taj način „zbrinjavaju“ svoj otpad shvatiti da će sve to na ovaj ili onaj način morati platiti. Sustav se svakim danom poboljšava. Tijekom ožujka i travnja planirane su edukativne radionice i medijska kampanja, a već sam rekao  planira se uvesti poseban mini sustav razdvajanja i prikupljanja otpada u samom centru grada i na tržnici. Za slijedeću godinu razmatra se i izmjena načina prikupljanja otpada na području Arbanije i Mastrinke o čemu se još rade analize.

Jesu li Trogirani disciplinirani glede razvrstavanja otpada na kućnom pragu?

Sam podatak da se na odlagalište otpada odlaže oko 25 posto manje miješanog komunalnog otpada nego u istom razdoblju lani dovoljno govori u prilog činjenici da veliki broj Trogiranki i Trogirana razvrstava otpad i na taj način pridonosi općem dobru. Ovim putem bi im zahvalio. Uvijek ostaje problem one manjine koja ne prihvaća nešto novo ili ih jednostavno nije briga. Ali nadam se da će i oni evoluirati na svoju i opću korist.

Postoji ideja da Holding nabavi vlastitu drobilicu za komunalni otpad. Što bi se time dobilo?

Očekuje se tijekom 2023. natječaj Fonda za zaštitu okoliša kojim bi se sufinancirala nabavka opreme odnosno mobilne drobilice za glomazni otpad i mi u Holdingu ozbiljno razmišljamo o tome, te smo već krenuli u izradu studije isplativosti i istraživanje tržišta. Smatramo da bi na taj način smanjili troškove poslovanja u segmentu gospodarenja otpadom, odnosno da bi sredstva koja sada trošimo, a koja nisu mala, na zbrinjavanje glomaznog otpada mogli usmjeriti na poboljšanje komunalnih usluga na području grada.

Gradsko Vijeće prihvatilo je prijedlog o novom načinu prikupljanja komunalnog otpada za vlasnike apartmana kojom im se regulira status, i način naplate.

Da, u prosincu su donesene izmjene Odluke o načinu prikupljanja komunalnog otpada na području grada Trogira kojom se omogućava onim korisnicima koji usluge iznajmljivanja apartmana obavljaju sezonski sukladno rješenju nadležnog tijela, da u navedenom periodu godine plaćaju uslugu kao ne kućanstva, a u preostalom dijelu godine kao kućanstva.

Hoće li se cijene naplate odvoza otpada povećavati?

Za ovu godinu nije predviđena izmjena cijena naplate odvoza otpada iako su sadašnje cijene rađene na temelju podataka iz kraja 2021. Prema novom Zakonu o gospodarenju otpadom cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge i sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Dakle, u sadašnju cijenu nisu uključeni povećani troškovi koje imamo uslijed inflacije, povećanje cijena energenata, dodatne opreme i radne snage koju iziskuje novi sustav gospodarenja otpadom i tome slično.

Bilo je nekoliko zahvata na gradskoj ribarnici i tržnici koji nisu baš zanemarujući s obzirom da se godinama čekalo da se riješe.

Ribarnica i tržnica su imale jedan veliki problem, a to je njihovo plavljenje tijekom velikih kiša zbog starih i loše održavanih oborinskih kolektora. To smo ove zime sanirali i nadam se da se u budućnosti neće nešto slično događati. Također izvršena je sanacija sanitarnog čvora na tržnici, a u narednom periodu planira se i uređenje dijela platoa koji je korijenje stabala podiglo i stvara „prepreke“ korisnicima tržnice. To su rekao bih vatrogasne mjere, no nadamo se da će se nakon provedbe arhitektonskog natječaja za cijelo područje Solina koji se uskoro i očekuje te ishođenja svih potrebnih akata pristupiti izgradnji nove suvremene tržnice na ponos svih Trogirana.

Sve više je zahtjeva građana za grobnim mjestima. Hoće li se gradsko groblje kojim upravlja Holding širiti i kada?

Gradsko groblje je nažalost popunjeno, a mi svakodnevno dobivamo upite zainteresiranih građana za nova grobna mjesta. To su u Gradu Trogiru prepoznali i krajem prošle godine krenuli u izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg i dogradnju novog groblja što bi u konačnici trebalo rezultirati s oko 1000 novih grobnica. Idejni projekt je izrađen te po nekom dinamičkom planu očekujemo do kraja ove godine izradu cjelokupne projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i otkup zemljišta. U slijedećoj godini krenulo bi se s raspisivanjem natječaja za izvođača radova te samoj izgradnji.

Hoće li tvrtka ulagati u nabavku tehničke opreme i koje?

Tvrtka je početkom ove godine krenula u nabavku novih komunalnih vozila kojima bi dijelom nadomjestila stara vozila koja se namjeravaju prodati, a dijelom osigurala dodatnu uslugu na prikupljanju komunalnog otpada. U razmatranju je kako sam spomenuo nabava drobilice za glomazni otpad, nabava dodatnih spremnika, ali također i oko 400 kompostera koje bi podijelili građanima koji iskažu interes za kompostiranjem.

Stanovnici Mastrinke inzistiraju na prikupljanju otpada na kućnom pragu, za što je potrebna nabavka novog komunalnog vozila. Je li ta investicija u planu i koliko će stajati?

Grad Trogir i Holding ozbiljno razmatraju da se od 2024. na području Mastrinke ali i Arbanije uvede sustav prikupljanja otpada na kućnom pragu, ali prije konačne odluke planira se još jednom provesti upoznavanje građana s prednostima i nedostacima toga sustava, a krajnju odluku ćemo prepustiti građanima. Mi smo u financijski plan i plan nabave predvidjeli nabavu specijalnog komunalnog vozila. Trošak nabavke samog vozila je oko 200.000 eura. No, pored vozila biti će potrebno osigurati i spremnike za miješani komunalni otpad, papir i plastiku ali i dodatnu radnu snagu. Također potrebno je vidjeti što i kako s onim objektima do kojih zbog uskih ulica neće biti moguće doći, kao i što s dijelom zgrada na području Mastrinke koji neće moći prihvatiti taj model prikupljanja otpada.

Najavili ste godišnju sadnju stotinjak stabala na širem gradskom području i to sve u sklopu zelenih projekata koje provodi Grad.

Da, u pravu ste. To je onaj ljepši dio posla. Za ovu godinu Grad je osigurao putem Fonda za zaštitu okoliša nabavku oko 200 novih stabala, koja će se u narednom razdoblju posaditi na području budućeg parka Brigi-Lokvice, te na Solinama, parkingu T1, poviše sportske dvorane, te u Planom. Predviđena je i zamjena palmi na rivi, ovih dana u tijeku je akcija sadnje stabala na Drveniku Velom. U najavi je novi natječaj Fonda za zaštitu okoliša i trenutačno u Holdingu pripremamo nove lokacije koje ćemo prijaviti tako i da za slijedeću godinu osiguramo novih 200-tinjak stabala. Koliko mi je poznato Grad je naručio i projekt hortikulturnog uređenja parka Žudika tako da će biti dosta posla.

Spremaju li se kakve novosti vezano za poslovnu suradnju s Lučkom upravom. Dokle se stiglo s uvođenjem reda u korištenju vezova i kada će se na Solinama graditi nova luka?

S Lučkom upravom imamo dobru suradnju i održavamo redovite sastanke. U planu je zamjena starih dotrajalih ormarića i instalacija na rivi za što se krenulo u izradu projektne dokumentacije. Što se tiče nove luke prema mojim informacijama očekuje se dobivanje svih potrebnih dozvola u ovoj godini i početak gradnje u slijedećoj.

Koliko ste radnika zatekli na platnom spisku dolaskom na čelo Holdinga, a koliko ih je trenutačno. Kakva je struktura, naime ima li ih viška u pojedinim sektorima, a u kojim sektorima nedostaju, i kako planirate taj problem riješiti?

U trenutku kada sam došao bilo je zaposleno 160 radnika. Danas imamo zaposleno njih 158. Bilo je dosta radnika zaposlenih na određeno vrijeme. Izradom nove sistematizacije radnih mjesta svi radnici su zaposleni na neodređeno vrijeme, a ubuduće ćemo primati samo sezonske radnike uslijed povećanog opsega posla u ljetnoj sezoni, a na neodređeno samo ako netko otiđe iz tvrtke.

Prikupljanje otpada u sezoni iziskuje veliki radni angažman te veći broj radnika. Koliko je Holding spreman za predstojeću sezonu?

Trenutačno imamo zaposlen dovoljan broj radnika, kao i opremu u tom sektoru kako bi mogli zadovoljiti potrebe zimske sezone. Za ljetnu sezonu planiramo zaposliti još 5-6 sezonskih radnika, a i u postupku smo nabave još 1 komunalnog vozila i dodatnih press kontejnera. Izradili smo plan prikupljanja otpada za sezonu, u suradnji s Udrugom obrtnika odnosno predstavnicima ugostitelja u staroj gradskoj jezgri dogovaramo način prikupljanja i naplate otpada za vrijeme sezone zbog najvećeg pritiska upravo u tom dijelu grad.

Inflacija i porast troškova života rastu brže od plaća. Kako Holding stoji na tom polju?

Nažalost, inflacija te prvenstveno porast cijena energenata utječu i na funkcioniranje naše komunalne tvrtke. Plaće unutar tvrtke su niske, pa poduzimamo sve što je u našoj mogućnosti da povećamo primanja naših radnika, a da se to s druge strane negativno ne odrazi na samo poslovanje tvrtke. Nadam se da radnici nisu zaboravili kako ne tako davno nisu primali plaću po nekoliko mjeseci. U svakom slučaju od listopada je uvedena naknada za prehranu za sve radnike, od 1. siječnja povećana je osnovica plaća za 2,5 posto, za oko 40 posto radnika povećan je i koeficijent plaća za 3 posto, povećana je maksimalna naknada za prijevoz s 300 na 500 kuna. Planira se isplata neoporezivih naknada u većem iznosu nego u 2022. a predviđena su i veća sredstva za nagrade radnicima. Mora se  uzeti u obzir da Trogir Holding nije povećavao cijene niti na ribarnici niti na tržnici niti na groblju cijelo desetljeće, a da su troškovi u međuvremenu drastično porasli.

Otkako je osnovan, već 19 godina Holding nema Kolektivni ugovor. Vi ste potaknuli njegovo potpisivanje sa Sindikatima. Kako idu pregovori, i kad očekujete da će se oni završiti?

Dolaskom u tvrtku iznenadio sam se da unatoč činjenici da djeluju 2 sindikata unutar nje nema potpisanog Kolektivnog ugovora niti je ikada bio potpisan. Na moju inicijativu pokrenut je postupak njegovog sklapanja, obavljeni su razgovori sa sindikatom i sada očekujem njihov prijedlog.

Živite u Splitu i svakodnevno putujete u Trogir. Ostaje li Vam slobodnog vremena za neke svoje hobije i koje?

Slobodno vrijeme najviše koristim za boravak s obitelji. Tijekom tjedna to su kućanski poslovi i pomoć u pisanju domaćih radova s djecom te učenju s njima, ali nađe se vrijeme i za pokoju šetnju, gledanje dobre utakmice ili filma. Vikendi su ljeti rezervirani za odlaske na Brač, a zimi na izlete u prirodu.

GORDANA DRAGAN

Duje Klarić/Cropix

ZADNJE OBJAVE