20 C
Trogir
Nedjelja, 25 rujna, 2022
NaslovnicaVIJESTITROGIRTROGIR HOLDING: mještani dobivaju na razini 21. stoljeća uređena mjesta za odlaganje...

TROGIR HOLDING: mještani dobivaju na razini 21. stoljeća uređena mjesta za odlaganje više kategorija kućnog otpada

Kako bi komunalna tvrtka Trogir Holding d.o.o. svojim korisnicima omogućila jednostavnije, ali i učinkovitije razvrstavanje otpada, na području grada postavljeni su tzv. ZELENI OTOCI sa spremnicima za odlaganje papira, plastike i stakla. Njihovu lokaciju određuje isključivo jedinica lokalne samouprave, konkretno Grad Trogir.

Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u ZELENE OTOKE, omogućuje se daljnja oporaba prikupljenog otpada u cilju dobivanja vrijednih sirovina. Istovremeno odvojenim načinom prikupljanja smanjujemo količinu otpada na gradskom odlagalištu čime čuvamo njegove ograničene kapacitete uz neizmjeran doprinos zaštite životnog okoliša. Odvojeno prikupljeni otpad iz spremnika sa zelenih otoka, kao i otpad prikupljen u trogirskom reciklažnom dvorištu predaje se specijaliziranim tvrtkama koje vrše daljnju oporabu.

  • Kao zastupnik trgovačkog društva Trogir Holding, želim dodatno informirati mještane Mastrinke, Žednog i Arbanije o sljedećim činjenicama. Lokacije koje je Grad Trogir predvidio kao buduće „zelene otoke“ su postojeća mjesta na kojima se desetljećima odlaže miješani komunalni otpad. Sukladno Planu i programu rada Uprave Trogir Holdinga iz 2020., na svim postojećim navedenim lokacijama, pa tako konkretno na potezu od „Mosta hrvatskih branitelja“ do Arbanije, predviđeno je ukupno deset uređenih zelenih otoka s najmanje 13 polupodzemnih spremnika od 5m3 i najmanje 27 spremnika od 1100 l za odvojeno prikupljanje otpada (papir, plastika, staklo).
  • Ovaj model dodatno je potvrđen konsenzusom mještana Žednog i Arbanije u projektu „I TEBE SE PITA“ kada su mještani kroz svoje prijedloge i javnim glasanjem između ostalih potvrdili prijedlog za instalacijom  polupodzemnih spremnika u svojem mjestu. Nažalost, aktualna pandemija tangira sve aspekte naših života, a u kontekstu Trogir Holdinga izrazito je otežala i usporila realizaciju planiranih aktivnosti i projekata koji su trebali biti realizirani do konca poslovne 2020. godine. U narednom razdoblju osobno jamčim ne samo nastavak, već i okončanje realizacije ugradnje do zadnjeg spremnika na potezu „Most hrvatskih branitelja“ – Arbanija. Spremnici od 1100 l, koji su u međuvremenu postavljeni po pojedinim lokacijama, ne predstavljaju konačnu sliku zamišljenog, obzirom da se radi samo o međufazi do uređivanja apsolutno svih lokacija. Planom je predviđena distribucija minimalno tri zaključana spremnika za odvojeno prikupljanje (osim tamo gdje objektivne mogućnosti to ne dozvoljavaju) otpada PAPIR/PLASTIKA/PAPIR. Isti će biti smješteni isključivo u ograđeni prostor (metalne ograde za spremnike od 1100 l). Ovim gradsko komunalno društvo Trogir Holding izvršava zakonsku obvezu, a mještani dobivaju na razini 21. stoljeća uređena i civilizirana mjesta za primjereno odlaganje više kategorija svojeg kućnog otpada. Na ovaj način bit će omogućeno svim našim korisnicima da savjesnim odvajanjem kućnog otpada osobno doprinesu ekološki održivom gospodarenju otpadom na razini područja svoje jedinice lokalne samouprave, kazuje predsjednik uprave Trogir Holdinga d.o.o. Božidar Miše, struč. spec. oec.

Piše: AR

Foto: AL

ZADNJE OBJAVE