21.2 C
Trogir
Petak, 22 listopada, 2021
NaslovnicaVIJESTITROGIRLOVORKA BUOTIĆ, RAVNATELJICA DJEČJEG VRTIĆA „TROGIR“ O POSLOVANJU I UPISIMA

LOVORKA BUOTIĆ, RAVNATELJICA DJEČJEG VRTIĆA „TROGIR“ O POSLOVANJU I UPISIMA

ZA 15 NEUPISANIH JASLIČNIH MALIŠANA DO PRVOG RUJNA OTVARAJU SE NOVI KAPACITETI

O poslovanju Dječjeg vrtića „Trogir“ te provedenim upisima razgovarali smo s ravnateljicom Lovorkom Buotić koja tu ustanovu vodi od prije osam mjeseci.

Kako je organiziran rad ustanove?

  • Dječji vrtić ,,Trogir“ obavlja djelatnost u sedam različitih objekata. Novootvoreni vrtić ,,Leptirić“ je matični vrtić u kojem je odnedavno i sjedište Ustanove, a DV ,,Maslina“, ,,Maslačak“, ,,Ribola 1,2“, ,,More“, ,,Vrabac“ i ,,Sunce“ su područni objekti. Trenutačno broji 23 odgojne skupine (deset 10-satnih vrtićkih programa, troje jaslice, deset poludnevnih programa  s jednom skupinom za djecu s teškoćama u razvoju) u koje je upisano 392 djece.

Pojasnite nam proceduru upisa i njihove kriterije.

  • Nakon provedenog postupka prijelaza djece prema potrebama roditelja i prostorno-materijalnim uvjetima odgojnih skupina te temeljem analize broja djece koja će pohađati vrtić i u idućoj pedagoškoj godini utvrđeno je da u Dječjem vrtiću ,,Trogir“ u idućoj pedagoškoj godini ostaje 290 djece. Poštujući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe napravljen je i predložen plan upisa s ukupno 68 slobodnih mjesta za upis djece. Naime, prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama određuje se ovisno o dobi djece, broju djece s teškoćama u razvoju te prostorno-materijalnim uvjetima sobe dnevnog boravka. Ove stavke, regulirane Standardom, osnovni su uvjeti za kvalitetno provođenje odgojno-obrazovnog rada kao i jedan od osnovnih preduvjeta koji vodi podizanju kulture i kvalitete ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te su i nama kao Ustanovi jedan od primarnih kriterija. Slijedom toga, zbog potreba djece i roditelja u većini vrtićkih skupina Planom upisa definiran je maksimalni broj djece 20-22, ovisno o prostorno-materijalnim uvjetima soba dnevnog boravka. U dvije cjelodnevne odgojne skupine nakon prijelaza definiran je broj djece 23, prvenstveno zbog djece s odgodom polaska u prvi razred osnovne škole. U prostorno manjim odgojno-obrazovnim skupinama (PO Vrabac i PO Sunce- poludnevni programi) definirali smo manji broj djece; 17 i 18. Nadalje, u DV ,,Trogir“ za pedagošku godinu 2021./2022. planirana je promjena u mreži postojećih programa. Naime, PO „Ribola 2“ u kojem su bili smješteni poludnevni jutarnji i popodnevni programi prestaje s radom zbog isteka najma te je 21 dijete iz dvije odgojne skupine preusmjereno u poludnevne programe u PO „Maslačak“. Također, zbog izrazite potrebe roditelja za upisom djece jasličke dobi (što je bilo evidentno analizom upisa prethodnih godina) i kako bi udovoljili tim njihovim potrebama, novim Planom upisa formirana je nova jaslička skupina u podružnici „Maslina“ čime se dobilo dodatnih 12 mjesta za upis djece od 1-3 godine života. Ukupan kapacitet je time povećan na 22 mjesta. Usporedbe radi, prošle pedagoške godine zaprimljeno je 29 zahtjeva za upis u jasličke programe, primljeno je samo 12 djece jer nije više bilo mjesta. Također, analizom ovogodišnjih upisa statistički prikaz traženih programa dokazuje da je ponovo povećana potreba roditelja za programima za djecu jasličke dobi. Naime, zaprimljena su čak 63 zahtjeva za upis. Zaključuje se kako je ustanova ove pedagoške godine pravodobno predvidjela ove potrebe time što je oformila četvrtu odgojnu skupinu za djecu jasličke dobi. Kad govorimo o upisu djece u jaslice za koje je točno predviđen pojačani interes roditelja, Upravno vijeće vrtića je na prijedlog ravnatelja i stručnog tima donijelo Odluku kojom se u vrtićke skupine upisuju djeca koja pune 3 godine do 31. listopada 2021. godine. Ovom Odlukom rasteretile su se jasličke skupine te su djeca koja ispunjaju ove dobne uvjete dobila mogućnost upisa u vrtićke skupine. Postojeću djecu iz sobe dnevnog boravka u kojoj je novim Planom upisa planirano otvaranje još jedne jasličke skupine, korisnike poludnevnih program (6 i 5-satni), za koje je općenito opao interes roditelja prethodnih godina (također je pokazala analiza upisa od prije) te su kao takvi radili smanjenim kapacitetom, preusmjerilo se u popodnevni poludnevni program u DV „Vrabac“ te u cjelodnevni program podružnice „Maslina“. Ove izmjene obavile su se u suradnji s roditeljima, u skladu s njihovim potrebama. Ukupno umanjenje mjesta u poludnevnim programima nije na kraju rezultiralo neupisanom djecom u tim programima jer interes roditelja za skraćene programe i dalje nije bio značajan. Nakon provedenih prijelaza unutar Ustanove i definirane nove mreže odgojno-obrazovnih programa, utvrđen je broj slobodnih mjesta za upis djece za pedagošku 2021./2022. godinu te napravljen Plan upisa. Prema Planu upisa kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Trogir“ uz suglasnost Osnivača, uslijedilo je raspisivanje natječaja za upise djece u jaslice i vrtiće. Za pedagošku godinu  koji se provodio od 11. svibnja do 18. svibnja 2021. godine.  Zahtjevi za upis djece zaprimali su se putem mrežne aplikacije (Joker kid), putem pošte te osobnim dolaskom roditelja. Putem mrežne aplikacije zaprimljena su 82 zahtjeva, putem pošte 1 te su roditelji osobnim dolaskom uručili 63 zahtjeva za upis djeteta u vrtić.

Koliko je zahtjeva roditelja zaprimljeno?

  • Ukupno je zaprimljeno 146 zahtjeva za upis djece i to 63 zahtjeva za jaslički program i 83 za vrtićki program. Na mrežnim stranicama vrtića i oglasnoj ploči, Komisija- povjerenstvo za upise sastavljeno od predsjednika i četiri člana iz redova stručnog tima i odgojitelja je na temelju rezultata, cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, kojeg su timski obavljali članovi stručno razvojne službe, a sve u skladu s Pravilnikom o upisima, objavilo Rješenje o upisu djece u jasličke i vrtićke programe za pedagošku godinu 2021./2022. Prema objavljenom Rješenju o upisima bilo je: 105 djece koja su imala uvjete za upis, 68 je upisano djece, 41 nisu imali uvjete za traženi program (među njima najviše je one djece čiji roditelji nisu imali prebivalište na području grada/općine Trogir, zatim djece koja nisu cijepljena, djece čija oba roditelja nisu u radnom odnosu te djece čija je dokumentacija bila nepotpuna ili nije dostavljena u roku).

Koja djeca imaju prvenstvo upisa, a koja nisu imala uvjete?

  • Prema članku 7. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa prvenstvo upisa imaju djeca čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište na području Grada Trogira. Uvidom u priloženu dokumentaciju roditelja utvrđeno je da najveći broj djece koja nisu imala uvjete za upis su djeca roditelja koji nemaju prebivalište na području Grada Trogira. Kad govorimo o prebivalištu roditelja moram napomenuti da je bio i određeni broj roditelja koji su promjenom prebivališta na zadnji dan upisa, stekli pravo upisa čime se znatno zadnji dan predaje zahtjeva povećao broj istih, što je u odnosu na prošlu godinu 30 zahtjeva više. Također, među djecom koja nisu imala uvjete za upis su i djeca koja nisu cijepljena. Naime, Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 114/18) propisano je cijepljenje kao jedna od posebnih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Cijepljenje djece koja pohađaju vrtić regulirano je Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN105/02, 55/06, 121/07) te se upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja. Nakon objavljenih rezultata na mrežnoj stranici vrtića i oglasnoj ploči vrtića roditelji/staratelji čija djeca nisu primljena prema Rješenju o upisu djece u jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića ,,Trogir“ Trogir imali su tjedan dana pravo podnijeti žalbu/prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića ,,Trogir“ i to putem pošte ili osobno.

Koliko je prigovora zaprimljeno?

  • Zaprimljena je 71 žalba/prigovor roditelja. Među njima, osim žalbi/prigovora roditelja neprimljene djece, žalbu/prigovor su podnijeli i roditelji upisane djece uz zamolbu za premještajem djeteta u drugi područni objekt ili drugu odgojno-obrazovnu skupinu. Nakon provedenog žalbenog postupka Odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Trogir, sva djeca koja su imala uvjete za upis su upisana u Dječji vrtić ,,Trogir“ kao i djeca roditelja vrtićkog uzrasta koja nisu imala uvijete jer im dokumentacija nije dostavljena na vrijeme ili je bila nepotpuna. U prosjeku je to jedno do dvoje djece po odgojno-obrazovnoj skupini što smo kao struka i predvidjeli te smo i dalje kao Ustanova ostali u okvirima Državnog pedagoškog standarda što nam je bilo jako važno i ujedno jedan od osnovnih kriterija kad je riječ o upisima djece u dječji vrtić.  Nema kvalitetne odgojno-obrazovne prakse s prekobrojnim brojem djece u odgojno-obrazovnim skupinama. Nakon provedenog žalbenog postupka Odlukom Upravnog vijeća sva djeca koja su imala uvjete za upis su upisana, kao i djeca roditelja vrtićkog uzrasta koja nisu imala uvjete jer im dokumentacija nije dostavljena na vrijeme ili je bila nepotpuna. Ostalo je ukupno 15  neupisane djece jasličkog uzrasta s uvjetima.

Hoće li se oni zbrinuti?

  • Kako bi se udovoljilo i potrebama tih roditelja, u suradnji s osnivačem Gradom Trogirom planiramo proširenje svojih prostorno-materijalnih uvjeta i to tijekom ljeta kad će se adaptacijom prostora u DV ,,Leptirić“ otvoriti još jedna odgojno-obrazovna skupina i tako ćemo  povećati svoje jasličke/vrtićke kapacitete. Roditelji su obaviješteni da će naknadno biti do početka nove pedagoške godine pozvani na upis djeteta.

Jeste li zadovoljni s ishodom upisa?

  • Mogu s velikim zadovoljstvom istaknuti kako su sva djeca čiji su roditelji predali zahtjev za upis i čije je prebivalište na području Grada Trogira, upisana u Dječji vrtić Trogir. Usput valja napomenuti, za sve one koji možda ne znaju,  da osnivač ustanove, a to je Grad Trogir, za sve svoje građane, korisnike usluga dječjeg vrtića, sudjeluje u visini 70 posto  ekonomske cijene usluge što je u odnosu na velik broj vrtića u RH velik postotak sudjelovanja jednog Osnivača u cijeni usluge. Također, moram napomenuti kad već govorimo o našem Osnivaču, a spomenula sam već prije stručno razvojnu službu Ustanove, kako  Grad Trogir, a sve s ciljem podizanja kulture i kvaliteta naše Ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, od početka godine zapošljava na neodređeno vrijeme logopeda i edukacijskog rehabilitatora za rad s djecom u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini koja imaju teškoće u razvoju. Time naša Ustanova koja broji oko 400 upisane  djece u 22 odgojne skupine ima kompletiran tim stručnjaka (pedagog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator) čime je ostvaren iznad prosječan standard po broju zaposlenih stručnih suradnika u jednoj ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Time je Osnivač pokazao puno sluha i senzibilnosti kad je u pitanju problematika u sustavu RPOO. Naime, otvaranjem novih objekata za potrebe dječjeg vrtića (DV ,,More“2020. g. i DV ,,Leptirić“ 2021.g.), proširivanjem i adaptacijom postojećih kapaciteta kako bi se povećala upisna mjesta, zapošljavanjem odgajatelja i zapošljavanjem stručnjaka različitog rehabilitacijsko-edukacijskog profila, u korak smo sa svim najnovijim paradigmama i znanstvenim spoznajama kad su u pitanju ovakve ustanove. Svi zajedno nastojimo težiti stvaranju uvjeta za što kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovne prakse s ciljem zadovoljavanja individualnih potreba svakog djeteta, tj. na dobrobit svih dionika odgojno-obrazovnog procesa, a prije svega na dobrobit naše djece.

Jeste li zadovoljni stručnim timom koji radi u Vašoj ustanovi?

  • Iznimno sam ponosna na svoj stručni tim izuzetno kompetentnih stručnjaka, svatko u svom poslu i koji kao takav radi sve što je u najboljem interesu djeteta, što se pokazalo i na ovim upisima djece, odgojitelje i suradnju s Upravnim vijećem i Osnivačem, njihovoj podršci, aktivnom uključivanju i razumijevanju struke. Zajednički cilj nam je njegovanje kulture vrtića kojom želimo postići autentičnost u pristupu odgojno-obrazovnoj praksi temeljenoj na suvremenom shvaćanju djeteta i ustanova za RPOO. Svakako je pozitivnom ishodu rezultata upisa pridonijelo što je  stručni tim vrtića zajedno s ravnateljem Ustanove pravovremeno predvidio sve potencijalne poteškoće koje su neminovne kad su u pitanju upisi djece u dječji vrtić. Naime, prenamjena pojedinih odgojno-obrazovnih programa kao i prenamjena prostorno-materijalnih uvjeta i adaptacija istih s ciljem povećanja jasličko/vrtićkih kapaciteta  naše Ustanove je rezultat istog. I dalje ću kao ravnatelj zajedno sa svojim stručnim timom nastojati ustrajati u moralnom, -etičnom i profesionalnom vođenju Ustanove što će svakako pridonijeti kvaliteti rada i međuljudskih odnosa, odnosno kvaliteti cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa u Ustanovi, što će onda zasigurno rezultirati i zadovoljnim korisnicima, našoj djeci i roditeljima kao i stvaranju jedne pozitivne radne sredine za sve djelatnike.

Kakva je organizacija ljetnog dežurstva?

  • Prema potrebama roditelja za dovođenjem djece tijekom mjeseca srpnja i kolovoza, u Dječjem vrtiću ,,Trogir“ organiziran je  odgojno-obrazovni rad u dva područna objekta. U DV „Maslačak“ za djecu vrtićkog uzrasta te u DV „Ribola“ za djecu od 1-3 godine života. Ukupno je prijavljeno 100 djece za ljetno dežurstvo.

GORDANA DRAGAN

FOTO: DV „TROGIR“

ZADNJE OBJAVE