6 C
Trogir
Četvrtak, 7 prosinca, 2023
NaslovnicaVIJESTITROGIRUPIS U DV "TROGIR": UPISNI KAPACITET PODIGNUT ZA 30 SLOBODNIH MJESTA

UPIS U DV “TROGIR”: UPISNI KAPACITET PODIGNUT ZA 30 SLOBODNIH MJESTA

Do sutra (17. svibnja) otvoren je natječaj za upis djece u jaslice i vrtiće te posebne programe Dječjeg vrtića “Trogir”. Bio je to povod razgovoru s ravnateljicom te Ustanove Lovorkom Buotić.

Koliko djece u predstojećoj pedagoškoj godini ostaje u vrtićima, a koliko je objavljeno slobodnih mjesta?

Nakon što je u skladu s Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić ,,Trogir“, Trogir (objavljen na našoj mrežnoj stranici www.vrtic-trogir.hr) proveden postupak prijelaza djece unutar Ustanove kojim se roditeljima ranije upisane djece prema njihovim zahtjevima nudi mogućnost promjene vrste i trajanja odgojno-obrazovnog programa ili podružnica unutar Ustanove, utvrđeno je da u idućoj pedagoškoj 2022./2023. godini ostaje 309 djece.

Poštujući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe nakon provedenih prijelaza unutar Ustanove, izrađen je Plana upisa te je Upravno vijeće uz suglasnost osnivača- Grada Trogira, raspisalo Natječaj za upis djece u jaslice i vrtiće te posebne programe Dječjeg vrtića “Trogir” za pedagošku godinu 2022/2023. godinu. Na oglasnoj ploči Ustanove, Cesta Plano 70, Plano, Trogir i na mrežnoj stranici Ustanove  (www.vrtic-trogir.hr) objavljeno je 121 slobodno mjesto za upis djece.

Natječaj za upis djece u jaslice i vrtiće te posebne programe Dječjeg vrtića ,,Trogir“ se provodi od 11. do 17. svibnja 2022. do 24.00 sata. I ovim putem obavještavam roditelje kako se zahtjevi za upis djece zaprimaju isključivo elektronički-online aplikacija, putem poveznice upisi.vrtic-trogir.hr dostupnoj na našoj mrežnoj stranici www.vrtic-trogir.hr.

Koji su kriteriji za upis, i koju dokumentaciju roditelji mališana trebaju dostaviti?

U jaslice i vrtiće te posebne programe prvenstveno se upisuju djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Trogira. Ukoliko ima slobodnih upisnih mjesta u određenim odgojno-obrazovnim programima Ustanove mogu se upisati i djeca čiji roditelji imaju prebivalište izvan područja Trogira. U tom slučaju roditelji su dužni, sukladno čl. 13. Pravilnika o upisu djece prethodno priložiti suglasnost nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem području imaju prebivalište da će uz njih i jedinica lokalne samouprave sudjelovati u troškovima programa. Ukoliko ne pribave navedenu suglasnost, roditelji plaćaju punu cijenu troškova programa sukladno Odluci o visini cijena usluga Dječjeg vrtića ,,Trogir“-ekonomska cijena vrtića. Ona je objavljen na našoj mrežnoj stranici www.vrtic-trohir.hr.

Uz uvjerenje o prebivalištu koje je dio obvezne dokumentacije za upis, među obveznom dokumentacijom za upis izdvojila bih i iskaznicu imunizacije predškolskog djeteta kao dokaz o urednoj procijepljenosti djeteta, a sve u skladu s čl.8. Pravilnika o upisima djece u naše vrtiće. Naime, cijepljenje djece koja pohađaju predškolsku ustanovu je regulirano Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07). Zadaća nas kao Ustanove je provjeravanje dokumentacije o cijepljenju djeteta, upućivanje roditelja/skrbnika na obvezu cijepljenja, ako ono nije obavljeno, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva. Provjeru statusa o cijepljenju vrši liječnik prije upisa djeteta u dječji vrtić i povremeno, najmanje jedanput godišnje pri obnovi upisa u dječji vrtić tako da je i Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta također sastavni dio obvezne dokumentacije za upis.

U odnosu na prošlu pedagošku godinu podigli ste upisne kapacitete za 30 slobodnih mjesta. Zašto?

S obzirom na spomenuti broj djece koja ostaju sljedeću pedagošku godinu i broj slobodnih mjesta za upis djece, zaključujemo broj od ukupno 430 upisnih mjesta. Naime, vodeći se ukupnim interesima i potrebama roditelja vidljivim najviše prilikom predaje zahtjeva na Natječaju za upis djeteta, a i s ciljem podizanja upisnih kapaciteta naše Ustanove, naravno poštujući odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe kada su u pitanju i prostorno-materijalni uvjeti u kojima djeca borave, ravnatelj i stručni suradnici Ustanove su temeljem stručne analize napravili određene promjene u mreži postojećih odgojno-obrazovnih programa i za pedagošku 2022/2023. godinu. Za razliku od prošle pedagoške godine, za 30 slobodnih mjesta podigli  smo upisni kapacitet. Sukladno prošloj pedagoškoj godini i na upisima za sljedeću, na prijedlog ravnatelja i stručnih suradnika Ustanove, na snazi je i dalje Odluka Upravnog vijeća, kojom se u vrtićke odgojno-obrazovne programe upisuju djeca koja pune 3 godine do 31. listopada 2022. Navedenim je planirano rasteretiti upis djece do 3 godine u naše jasličke programe koji su za djecu od godine do 3 godine života i tako omogućiti roditeljima mlađe djece upis u ponuđeni veći broj cjelodnevnih vrtićkih programa.

Nabrojite nam broj slobodnih mjesta prema vrsti i trajanju programa?

U cjelodnevnom 10-satom i jasličkom programu ima 20 slobodnih mjesta. Cjelodnevni 10-satni vrtićki program ima 64 slobodna mjesta, cjelodnevni 8-satni vrtićki program 10 slobodnih mjesta, poludnevni 6-satni vrtićki program 10 slobodnih mjesta, poludnevni 5-satni vrtićki program 15 slobodnih mjesta i poludnevni 5-satni vrtićki posebni program za djecu s teškoćama u razvoju 2 slobodna mjesta.

Posebno bih izdvojila cjelodnevni 8-satni vrtićki odgojno-obrazovni program koji je novina na upisima za pedagošku 2022/2023. godinu u našoj Ustanovi i koji se obzirom na prostorno-materijalno okruženje planira organizirati u DV “Sunce” u Žednom. Naime, za dosadašnjim poludnevnim 6-satnim jutarnjim programom organiziranim u tom područnom objektu nije bilo interesa roditelja te vjerujemo da ćemo ponuđenim cjelodnevnim 8-satnim programom, za koji je karakteristično da nema organiziran dnevni odmor djece, biti veći interes roditelja te da će kao takav zadovoljavati potrebe i interese i djece i roditelja. Ovdje posebno dolazi do izražaja podrška osnivača – Grada Trogira, koji kako bi povećao svoje upisne kapacitete i tako omogućio roditeljima upis djece u tražene programe, prenamjenom 6-satnog programa u cjelodnevni 8-satni program, zapošljava na puno radno vrijeme još jednog odgojitelja.

Također, izdvajam i naš poludnevni 5-satni vrtićki Posebni program za djecu s teškoćama u razvoju u matičnom objektu ,,Leptirić“ u kojem su za sljedeću pedagošku godinu slobodna dva upisna mjesta.

Naime, podizanje djeteta s teškoćama u razvoju zahtjeva dodatne napore obitelji zbog specifičnih potreba djeteta s teškoćama u razvoju, te im je nužna podrška stručnjaka. To je veliki izazov za nas kao Ustanovu. Takvu vrstu stručne podrške trudimo se pružiti i djeci i njihovim roditeljima kroz navedeni posebni odgojno-obrazovni program kao i kroz sve ostale odgojno-obrazovne programe gdje uz stručnjaka edukacijskog rehabilitatora – odgojitelja i stručne suradnike pedagoga, psihologa i od nedavno ponovo zaposlenog i logopeda, neizostavne odgojitelje, kao glavne nositelje predškolskog odgoja i obrazovanja, nastojimo udovoljiti svim tim različitim, specifičnim potrebama, kako djece, tako i njihovih roditelja. Kao tim stručnjaka  svjesni smo važnosti podrške roditeljstvu kao jednom veoma važnom i složenom procesu što nam je naravno bila osnovna nit vodilja prilikom osmišljavanja vrste i trajanja pojedinog odgojno-obrazovnog programa za sljedeću pedagošku godinu.

Što biste poručili roditeljima koji su upisali djecu u Vašu Ustanovu?

Kao ravnateljica smatram važnim naglasiti našim budućim roditeljima – korisnicima usluga, kako su obitelj i dječji vrtić dva temeljna okruženja koja tijekom rane i predškolske dobi imaju značajan utjecaj na cjelokupni razvoj i proces učenja djeteta, odnosno na njihov budući uspjeh. Stoga je jako važno da od samog početka kontinuirano zajedno radimo na međusobnom povezivanju, unaprjeđivanju naših odnosa, što je ujedno i jedan od naših osnovnih ciljeva i zadaća.  Zato poručujem roditeljima –budućim našim korisnicima, već sada, za vrijeme trajanja Natječaja za upise, kako ih zajedno sa svojim stručnim suradnicima pozivam na suradnju, međusobno uvažavanje i razumijevanje. Ukoliko  im je potrebna pomoć oko prijave za upis, savjet, podrška,  slobodno  neka se obrate u Upravu Ustanove svakim radnim danom na kontakt broj: 021/582-581 u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Trenutačno ste najviše zaokupljeni upisima, ali ima još jedna važna novina?

U pravu ste. Važno je spomenuti da je u Dječjem vrtiću ,,Trogir“ od mjeseca travnja započeo s radom projekt Europskog socijalnog fonda pod nazivom ,,Dječji vrtić Trogir-partner obitelji 2“ u sklopu Poziva ,,Nastavak unaprijeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Projektni partner nam je Grad Trogir. Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci. Bespovratna sredstva u iznosu od 2.540.000,00 HRK osigurana su iz Državnog proračuna RH (15 posto) i iz Europskog socijalnog fonda (85 posto).

Projekt je osmišljen na način da prvenstveno doprinosi usklađivanju poslovnih i privatnih obveza roditelja. Naime, uvođenjem novih produljenih programa u 6 naših područnih objekata od 16:00-20:00 sati, zapošljavanjem odgojitelja i ostalih stručnih suradnika (logoped, edukacijski rehabilitataor, kineziolog), edukacijama istih, s ciljem razvoja njihovih profesionalnih kompetencija potrebnih za razvoj četiri nova poludnevna posebna program – sportski (engleski, ekološki-odgoj i obrazovanje za okoliš, kraći program informatike prilagođen predškolskom uzrastu – ,,Prvi informatički koraci“), planira se unaprijediti naš sustav predškolskog odgoja i obrazovanja što će ujedno pridonijeti i razvoju cjelokupne kvalitete i kulture života u Trogiru.

Vjerujem da će i novoupisana djeca u sljedeću pedagošku godinu isto tako koristiti usluge produljenog boravka koji pruža naša Ustanova na dobrobit i veliko zadovoljstvo svih. O svemu će još biti naravno riječi na roditeljskim sastancima koji će ponovo biti organizirani u našim područnim objektima na početku pedagoške godine, kako bi se svi roditelji imali prilike podrobnije upoznati s karakteristikama spomenutog projekta.

GORDANA DRAGAN

ZADNJE OBJAVE