15 C
Trogir
Četvrtak, 21 listopada, 2021
NaslovnicaVIJESTIUdruga Permakultura Dalmacija poziva na SEMINAR Zdravlje tla: Kompost kao regenerator biogenosti...

Udruga Permakultura Dalmacija poziva na SEMINAR Zdravlje tla: Kompost kao regenerator biogenosti tla

28. i 29. kolovoza u Splitu i na budućoj farmi u Krušvaru

RASPORED:
> PETAK 28.08.2020. / 18:00 – 21:00 sati / Split / TEORIJSKI DIO
> SUBOTA 29.08.2020. / 8:00 – 18:00 sati / Buduća farma u Krušvaru / PRAKTIČAN DIO

Dvodnevnim seminarom kroz teorijski i praktični rad pokrit će se sljedeće teme:
• Svojstva tla
• Prehrambena mreža u tlu
• Proces i faze aerobnog kompostiranja
• Različite metode obrade organskog otpada (pasivno i termalno aerobno kompostiranje, vermikompost, fermentacija, anaerobna digestija)
• Kultiviranje autohtonih mikroorganizama
• Zelena gnojidba i predusjevi
• Biostimulatori
• Izrada termalne aerobne kompostne hrpe
• Izrada pasivne aerobne kompostne hrpe

Plodnost tla rezultat je mikrobiološke aktivnosti, stoga su vitalne zajednice mikro-, makro- i mezofaune ključan preduvjet zdravog tla s raspoloživim elementima biljne ishrane. Organizmi u tlu glavni su pokretači razmjene hranjivih tvari i kritično su važni za proizvodnju hrane. Upravo njihova raznolikost i brojnost upućuje na dostupnost esencijalnih hranjiva i prirodnu otpornost obrambenog mehanizma biljke na bolesti i nametnike.

Istraživanja mikrobiološke aktivnosti, udjela organske tvar i humusa u RH u posljednjih 50-ak godina ukazuju na pad ukupne biogenosti i poremećen odnos važnih skupina mikroorganizama te znatan gubitak organske tvari (50-70%) i humusa (2-5%). Zbog različitih oblika degradacije zemljišta gubitak plodnog površinskog sloja danas je i do 40 puta brži nego što se ono prirodno uspije obnoviti. Takvo nepovoljno stanje rezultat je prvenstveno nedovoljnog nadomještanja organske tvari te primjene neodgovarajućih agrotehničkih mjera.

Suvremene poljoprivredne prakse narušavaju biološku ravnotežu tla umanjujući brojnost i raznolikost funkcionalnih zajednica organizama. Degradacija bioloških svojstava tla uzrokuje usporenu transformaciju organske tvari i stvaranje humusa te je stoga važno ponovno kolonizirati tlo korisnim zajednicama mikroorganizma i tako potaknuti kruženje ključnih elemenata biljne ishrane i prirodnu obnovu osiromašenog tla.

Kako poboljšati kvalitetu i zdravlje tla? Kojim postupcima možemo obogatiti i uravnotežiti zemljište? Na koji način kolonizirati osiromašeno tlo potrebnim zajednicama mikroorganizama?

Povećanje biološke aktivnosti i organske tvari u tlu kroz primjenu mikrobiološki cjelovitog komposta, kompostnog čaja, koloniziranog biougljena te različitih biostimulatora ključno je za povećanje stopa humizacije, dostupnosti biljnih hranjiva, kapaciteta retencije vode u tlu, stvaranje strukturnih agregata i povoljnih vodozračnih odnosa te sprečavanje erozije i ispiranja hranjiva.

PREDAVAČICA: Cvijeta Biščević je permakulturna dizajnerica i voditeljica obrta specijaliziranog za permakulturnu edukaciju i regenerativnu poljoprivredu. Od 2012. istražuje rješenja koja mogu regenerirati tlo, unaprijediti vodne resurse, pospješiti bioraznolikost i povećati otpornost agroekosustava na ekstremne vremenske pojave. Sudjeluje u javnom zagovaranju urbane poljoprivrede i pokretanju nekoliko inicijativa za urbano vrtlarstvo, a poseban interes razvija prema kompostiranju i mikroorganizmima kao ključnim alatima za biološku obradu organskog otpada i obnovu degradiranog poljoprivrednog zemljišta. Kroz predavanja, radionice, dizajniranje i savjetovanje nastoji prenijeti entuzijazam za regeneraciju tla kao ključnog alata za unapređenje prehrambenog sustava.

Za sva pitanja možete se obratiti putem e-mail adrese pkd.radionice@gmail.com ili na kontakt broj organizatora 0915438889.

Više detalja i prijave na poveznici

ZADNJE OBJAVE