12 C
Trogir
Srijeda, 7 prosinca, 2022
NaslovnicaVIJESTITROGIRPARK GARAGNIN-FANFOGNA: OBNOVA KREĆE 2024.

PARK GARAGNIN-FANFOGNA: OBNOVA KREĆE 2024.

Prošlo je više od dva stoljeća od prvih podataka o parku Garagnin-Fanfogna, spomeniku prirode prve klase, smještenom  nadomak povijesnoj jezgri Trogira. Bilo je to 1790. godine kada se njegov utemeljitelj, plemić, Ivan Luka Garagnin koji je život posvetio poljoprivredi i hortikulturi pismom obratio Giovanniju Arduinu, venecijanskom nadintendantu za agrikulturu. Taj perivoj, postepeno je nastajao, te je prema raspoloživoj dokumentaciji na vrhuncu svoje ljepote i bogatstva biljnih vrsta bio najvjerojatnije 1828. godine. Prema katalogu iz tog vremena na popisu zasađenih biljnih vrsta bilo je njih 323, od kojih je nažalost danas ostalo svega dvadesetak.   

U drugoj polovici XX. stoljeća nekad slavan najstariji botanički vrt u Hrvatskoj, pa i u Europi, kojeg je posjećivao car Franjo I., devastira se neprimjerenim sadržajima i zahvatima, te desetljećima prepušten nemaru i propadanju vapi za uređenjem. Njegovo proglašenje zaštićenim spomenikom vrtne arhitekture od 1962. godine bilo je samo deklarativno. Povremeno je možda i bilo pokušaja da se obnovi ali bez rezultata sve do danas. Struka i građani su upozoravali na njegov neprimjeren i zapušten izgled, koji narušava ljepotu spomeničke riznice UNESCO-va otočića udaljenog svega stotinjak metara i to čine stalno. Javnost se konačno nada da će apeli uroditi plodom, te da će odgovorni s riječi prijeći i na djelo. Stoga smo tu temu aktualizirali u razgovoru s gradonačelnikom Antom Bilićem.

Što je poduzeto glede aplikacije obnove parka sredstvima iz EU fondova? Tko ga je kandidirao, koliko je sredstava dobiveno i u što se novac utrošio?

  • Javna ustanova „More i krš“, čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija, kao prijavitelj u suradnji s Gradom Trogirom kao partnerom, u veljači 2016. godine podnijela je prijavu na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ za projekt „Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana“. Na temelju Odluke o financiranju toga projekta, 5. listopada 2017. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, te središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana“.

Projekt se odnosio na izradu projektne dokumentacijeza obnovu vrijednih kulturno-povijesnih i zaštićenih kulturnih dobara u samom parku i njegovom obuhvatu, ali i knjižnice u palači Garagnin-Fanfogna, današnjoj zgradi Muzeja Grada Trogira. Ukupna vrijednost izrade projektne dokumentacije, što ujedno predstavlja i prihvatljive troškove projekta, iznosi 1.592.075,00 kuna, te su sukladno intenzitetu potpore u visini od 80posto, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020, dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 1.273.660,00 kn. Sukladno potpisanom Sporazumu o partnerstvu, s obzirom na aktivnosti koje provodi prijavitelj odnosno partner, JU „More i krš sudjelovati će u provedbi projekta s vlastitim sredstvima u iznosu od 138.650,00 kn, a Grad Trogir s vlastitim učešćem u visini od 179.765,00 kn.

Nakon godinu i pol rada na izradi obuhvatne i složene studijske i projektne dokumentacije, u ožujku 2019. godine javnosti je prikazan projekt povijesno-krajobrazno-arhitektonske obnove i interpretacije parka, koji uključuje obnovu i uređenje južne gospodarske građevine barchesse, središnjeg elegantnog casinetta, oranžerije, vrtlareve kuće na sjeveru vrta, ogradnog zida oko parka, hortikulturne baštine uključujući staze i putove u parku kao i konzervaciju i restauraciju arheoloških artefakata, interpretaciju izvornog sustava navodnjavanja (sačuvani bunari) te izradu likovnog i komunikacijskog identiteta i izvedbenog projekta cjelokupne pokretne i nepokretne vrtne opreme.

Od cijele te priče s aplikacijom na terenu se još ništa ne vidi. Zašto?

  • Javna ustanova “More i krš” upravlja parkom po pitanju očuvanja prirodnih vrijednosti parka sukladno Zakonu o zaštiti prirode (jednako kao i našim rezervatom Pantan), Grad Trogir je većinski vlasnik čestica (jedan mali dio je u vlasništvu obitelji Garagnin-Fanfogna), dok park održava gradskakomunalna tvrtka “Trogir Holding” uz nadzor i upute stručnjaka iz “JU More i krš”, a trošak održavanja snosi Grad. Također, nadležni konzervatorski odjel prema zakonu zadužen je za brigu o očuvanju njegove kulturne baštine budući da je park zaštićen kao prirodno i kulturno dobro. Cilj je kroz projekt obnove ga revitalizirati, odnosno, nije ni moguće ni uputno raditi jednokratne intervencije nego će se pristupiti cjelovitoj obnovi. Nakon obnove parka, definirat će se koje tijelo će imati nadležnost nad upravljanjem.

Kakva je sada situacija? Što predstoji da se pristupi njegovoj obnovi i kada se to planira?

  • Na prostoru parka trenutačno se provodi osnovno održavanje (saniranje stabala, prikupljanje smeća, zatvaranje bunara…), dok se ne pristupi cjelovitoj obnovi, a s obzirom na procjenu troškova tog projekta od 48 milijuna kuna (što uključuje ne samo građevinske i hortikulturne radove, već i kompletan marketing, edukativne programe, nabavu opreme za održavanje, te zapošljavanje djelatnika), obnova će biti moguća tek kada se ishode sredstva putem vanjskih izvora financiranja. Grad Trogir, zajedno s JU” More i krš”, prati sve odgovarajuće natječaje kojima je moguće financirati ovakve projekte, bilo kombinirano bilo  putem jednog izvora. Kako je nedavno krenula nova financijska perspektiva Europske unije, 2021.-2027., tu vidimo priliku za ishođenje sredstava za obnovu. Ako natječaj bude raspisan do kraja 2022. godine, u najboljem scenariju obnova bi mogla krenuti u 2024. po potpisivanju ugovora korisnika s ugovarateljnim tijelom, te potom korisnika sredstava s izvršiteljem radova. Valja napomenuti i da sredstava, koja su RH bila dostupna do 2021. za financiranje projekata ovakve naravi (programsko razdoblje 2014.-2020.), su već otprilike u 2018. bila u potpunosti iskorištena, odnosno nadležna tijela nisu raspisivala natječaje kojima bi se mogla financirati obnova bilo kulturne, bilo prirodne baštine RH u trenutku kada su spomenuta ustanova i Grad završili projektno-tehničku dokumentaciju. Natječaji za ovo programsko razdoblje (2021.-2027.) još nisu raspisani.

Prema informacijama iz JU “More i krš”, vegetacija parka trenutačno je prepuštena prirodnim procesima rasta i obnove, što kažu nije na njegovu štetu. U slučaju njezine obnove bit će potrebno pristupiti i održavanju, navodnjavanju, nabavi opreme, sadnica, financirati radnike… što će iziskivati visoke troškove koji se, prema procjeni te JU, penju do nekoliko stotina tisuća kuna godišnje, u što nisu uračunati troškovi za održavanje i funkcioniranje građevine parka.

Doznajemo kako je sada najveći problem izgleda parka smeće koje odlažu nesavjesni posjetitelji zbog čega bi uz redovito čišćenje koje obavlja Holding bilo potrebno organizirati i volonterske akcije čišćenja, ekološki educirati djecu i građane na terenu kako se smeće ne smije tamo ostavljati, te zatvoriti ulaz kod taxi stajališta jer se tu stvaraju velike količine otpada, kao i na sjevernoj strani.

  • Grad će biti podrška aktivnostima u korist očuvanja i održavanja parka, posebno u sklopu projekta obnove, no njegovo zatvaranje ne smatramo dobrim rješenjem, poručuje gradonačelnik Bilić.

GORDANA DRAGAN

Foto: Press služba Grada Trogira (novi izgled parka)

Foto: NT (naslovna)

ZADNJE OBJAVE