27 C
Trogir
Petak, 12 kolovoza, 2022
NaslovnicaVIJESTIOkrug: NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja Općine Okrug

Okrug: NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja Općine Okrug

Općinski načelnik Općine Okrug Ivica Radić – Bagi objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja Općine Okrug u školskoj /akademskoj 2020./2021. godini

I. Za školsku/akademsku godinu 2020./2021. Općina Okrug dodjeljuje 27 stipendija učenicima i studentima  i to:

10 stipendija učenicima (od kojeg broja 5 stipendija učenicima temeljem kriterija uspjeha (prosjek ocjena), 4 stipendije učenicima temeljem socijalnog uvjeta i 1 stipendija učeniku umjetničkog programa)

13 stipendija studentima temeljem kriterija uspjeha (prosjek ocjena) od kojeg broja 1 stipendija studentu I. godine studija i 12 stipendija studentima viših godina 

3 stipendije studentima temeljem kriterija socijalnog statusa od kojeg broja 1 stipendija studentu I. godine studija i 2 stipendije studentima viših godina

1 stipendija studentima na umjetničkim programima, te

 • broj stipendija koji odgovara broju prijavljenih učenika srednjih škola i studenata koji su djeca poginulih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja ili stopostotnog hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata.

Mjesečni iznos stipendije za učenike srednjih škola iznosi 500,00 kn, za studente koji studiraju u Splitsko-dalmatinskoj županiji 1.000,00 kn te za studente koji studiraju izvan Splitsko-dalmatinske županije 1.200,00 kn. 

II. Pravo prijave na natječaj imaju redovni učenici četverogodišnjih programa srednjih škola koje ne napaćuju školarinu te redovni studenti koji imaju status redovnog studenta na javnom visokom učilištu uz uvjet da su :

-državljani Republike Hrvatske

-nisu stariji od 18 godina (učenici) odnosno 25 godina (studenti)

-imaju prebivalište na području Općine Okrug najmanje 5 (pet) godina prije objave natječaja (koji uvjet moraju ispunjavati i oba roditelja/skrbnika kandidata)

-da su redovito upisali školsku-akademsku  2020./2021. godinu

-da ne ponavljaju razred srednje škole

-da ispunjavaju kriterij uspjeha ili socijalni uvjet

-da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi

Kriteriji za dodjelu stipendija su :

 1. uspjeh tijekom školovanja/studiranja (prosjek ocjena prethodne godine/ili svih prethodnih godina, rezultati na prijemnom ispitu i na natjecanjima , znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi i uspjesi u struci studenata
 2. socijalni uvjet ispunjava kandidat ako je :

– kućanstvo učenika/studenta korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb,

– kućanstvo učenika/studenta korisnik prava iz socijalnog programa Općine Okrug po osnovu uvjeta prihoda sukladno općem aktu Općine Okrug kojim se uređuju socijalna skrb.

Kandidat za stipendiju se može natjecati isključivo i samo po jednom kriteriju koji izabere kao povoljniji.

Pravo na stipendiju bez dokazivanja kriterija uspješnosti ili socijalnog uvjeta i bez obzira na broj odobrenih stipendija uz ispunjenje ostalih uvjeta iz ovog Natječaja ostvaruju učenici srednjih škola i studenti koji su djeca poginulih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili stopostotnog hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata.       

III. Prijave na natječaj podnose se Upravnom odjelu za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti Općine Okrug, Bana Jelačića 17.,

21 223 Okrug Gornji  u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Okrug.

IV. Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 • domovnicu (preslik)
 • osobnu iskaznicu (preslik)
 • uvjerenje o prebivalištu nadležnog tijela s naznakom vremena trajanja (za kandidata i oba roditelja/skrbnika)
 • potvrdu obrazovne ustanove o redovitom upisu u tekuću školsku /akademsku godinu
 • izjavu da ne prima stipendiju po drugoj osnovi

te ovisno o kriteriju po kojem kandidat podnosi prijavu :

 1. Kriterij uspjeha:
 2. ovjeren prijepis svjedodžbe/potvrde obrazovne ustanove o prosjeku ocjena  prethodne godine školovanja/studija (ili svih prethodnih godina)  
 3. potvrda fakulteta da se nalazi među 10% najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisnih studenata (samo za studente I. godine)
 4. dokaz o sudjelovanju ili postignutom uspjehu na natjecanju, objavljenim radovima sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom ili sličnom projektu 

ili

 • Socijalni uvjet:

 – izjava o zajedničkim članovima kućanstva

 – dokaz da je kućanstvo učenika /studenta korisnik zajamčene minimalne naknade

             sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb (rješenje nadležnog centra za

             socijalnu skrb)

– dokaz da je korisnik prava iz socijalnog programa Općine Okrug kojim se uređuju socijalna skrb (isprave vezana za materijalna i financijska sredstva koja obitelj ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način).  

        3. Učenici srednjih škola i studenti koji su djeca poginulih branitelja iz Domovinskog

      rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz domovinskog rata ili

      stopostotnog hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata:   

 • potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata  koju izdaje nadležni županijski ured  
 • preslik drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata roditelja iz koje je razvidan status HRVI iz Domovinskog rata.

V. Prijave se ocjenjuju po sustavu bodovanja koji je utvrđen Odlukom o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Općine Okrug br. 11/09 i 09/15).

VI. Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi u prilogu Natječaja objavljenog na web stranici Općine, www.okrug.hr  a koji se može dobiti i na prijemnoj  pisarnici Općinske uprave.

VII. Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Privremene liste kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljene na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Okrug www.okrug.hr  najkasnije u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

VIII. Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti Upravnom odjelu za  lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti na  telefon broj: 021 796 962 ili putem e-mail adrese lokalna.samouprava@okrug.hr.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA je do srijede, 21. listopad 2020.

ZADNJE OBJAVE