18 C
Trogir
Petak, 1 prosinca, 2023
NaslovnicaVIJESTITROGIRDEMANTI KONZERVATORSKOG ODJELA TROGIR

DEMANTI KONZERVATORSKOG ODJELA TROGIR

Prenosimo u cijelosti demanti Konzervatorskog odjela Trogir vezano za natpise objavljene 6. studenog na Facebook stranici Zajedno za Trogir pod naslovom „Uništavanje stoljetnih saliža“.

  • Riječ je o očitom dezinformiranju javnosti. Konkretno, pločnik u Šubićevoj ulici nije povijesni, a još manje stoljetni pločnik, već se radi o kamenim blokovima, raznih vrsta, dimenzija i površinske obrade kojima ta ulica i nije izvorno mjesto, a koji su prilikom ranijih djelomičnih popravaka vodovodnih cijevi složeni i zaliveni betonom. Također je neistina da ih je bager smrvio prilikom uklanjanja, što je lako provjerljivo jer su privremeno pohranjeni kraj kule Sv. Marka gdje čekaju daljnju obradu i čišćenje od cementa, prije povrata odnosno izvedbe popločenja koja će uslijediti nakon postavljanja nove infrastrukture. Što se tiče drugih ulica, na kojima se nalazio bolje očuvan kamen u popločenju, on je također podignut te su kameni blokovi uredno složeni na palete na licu mjesta i čekaju ponovno ugradnju. Žao mi je da se na ovaj način uznemiruje onaj dio građana kojima je doista stalo do kulturne baštine Trogira, stoga želim naglasiti da je briga konzervatorske službe za povijesne slojeve Trogira ugrađena u sve akte koje je Konzervatorski odjel u Trogiru izdao vezano za taj projekt. Već 2015. godine, u fazi pripreme projekta zamjene vodovodne i kanalizacijske mreže u povijesnoj jezgri Trogira propisali smo uvjete i istražne radnje koje su bile preduvjet za izradu projektne dokumentacije, a provedene su u narednom razdoblju. Godine 2018. izvedeno je ukupno 18 arheoloških sondi kojima je utvrđeno stanje arheoloških slojeva na trasama postojećih instalacija. Rezultati tih istraživanja ugrađeni su u „Konzervatorski elaborat za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i obnove postojećeg kanalizacijskog i odvodnog sustava te rekonstrukciju mreže električnih vodova u staroj gradskoj jezgri Trogira” koji je ovjeren u kolovozu 2018. godine. Istim je elaboratom donesen prvi puta cjeloviti pregled svih javnih površina na otočiću te su valorizirani povijesni pločnici i sve druge javne površine. Pločnici su tim dokumentom svrstani u pet kategorija. Navedenim elaboratom propisan je cijeli niz konzervatorskih smjernica koje su uvjetovale zone arheoloških istraživanja, zone arheološkog nadzora te potpuno i djelomično očuvanje povijesnih pločnika sukladno njihovoj kategorizaciji i stanju očuvanosti. Uz to, 2020. godine izrađen je cjelovit arhitektonski snimak povijesnih pločnika, a izrađen je i arhitektonski projekt za novi pločnik od novoga kamena, u skladu s kulturno-povijesnim vrijednostima zaštićenog svjetskog dobra, koji se postavlja samo na mjestima gdje je dosad bila ispucana industrijska ploča najniže kvalitete. Svi trenutni radovi odvijaju se u skladu s izdanim dozvolama, pravilima struke i stalno su pod arheološkim i konzervatorskim nadzorom.

Foto: Konzervatorski odjel u Trogiruu cijelosti očuvani kameni blokovi izvađeni zajedno s cementnim vezivom

ZADNJE OBJAVE