24 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTI500 TISUĆA OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU OSTAJE BEZ VOZAČKE DOZVOLE

500 TISUĆA OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU OSTAJE BEZ VOZAČKE DOZVOLE

Ponovno vam se obraćamo u ime Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, krovne organizacije društava osoba sa šećernom bolešću koja se protivi usvajanju Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, napisala nam je predsjednica HSDU-a Zrinka Mach, mag. soc. geront.

Naime, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i CroDiab registra, u 2021. godini šećerna bolest dijagnosticirana je u 327.785 osoba, a procjenjuje se da je stvarni broj veći od 534.000.

S obzirom da se broj oboljelih od šećerne bolesti neprestano povećava, smatramo da će donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama dodatno povećati ne samo broj osoba sa šećernom bolešću nego i broj komplikacija. Usvajanjem Zakona naštetit će se osobama sa šećernom bolešću na način da će ih se sve manje javljati na preglede kod liječnika obiteljske medicine i dijabetologa zbog straha od privremenog oduzimanja vozačke dozvole.

Nadalje, usvajanjem ovog Zakona naštetit će se povjerenje u odnosu između liječnika i pacijenta te ugrožavanja liječničke tajne kao i mogućeg kršenja prava na privatnost pacijenata. Za očekivati je kako će to u konačnici dovesti do manjeg broja liječničkih pregleda, kao i toga da će osoba sa šećernom bolešću iz straha od privremenog oduzimanja vozačke dozvole zatajiti promjene u svom zdravstvenom stanju te će se time povećati broj komplikacija šećerne bolesti čije liječenje i sada čini najveći dio troška HZZO-a u liječenju šećerne bolesti. Isto tako smatramo da će se i ovako loša prevencija šećerne bolesti dodatno pogoršati kao i smanjiti pravovremeno liječenje i redoviti liječnički pregledi te povećati loši ishodi liječenja osoba sa šećernom bolešću.

Isto tako napominjemo da se ovim zakonom krši GDPR kao i kod profesionalnih vozača pravo na Ustavom zagarantirano pravo na rad.

Ujedno i pitamo kako je moguće utvrđivati privremenu nesposobnost vozača za upravljanje motornim vozilom kada nije donesen Pravilnik s popisom zdravstvenih stanja koja privremeno utječu na sposobnost sigurnog upravljanja vozilom kao i predviđeno trajanje nesposobnosti koje predstavlja prepreku za sudjelovanje vozača u prometu? Na koji način će liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik moći znati koja su sve stanja i bolesti za koje postoji obveza izvještavanja nadležne policijske uprave ili postaje odnosno upozoravanja vozača?

Napominjemo kako će se donošenjem ovog Zakona pogodovati osobama boljeg imovinskog stanja na način da će oni u slučaju zdravstvenih stanja ili terapije koji uzrokuju privremenu nesposobnost za upravljanje motornim vozilom, odlaziti na liječenje u privatne ustanove koje predložene odredbe ovog zakona ne obvezuje, te tako izbjeći izricanje privremene nesposobnosti!

Nadalje, smatramo da se donošenjem ovog Zakona otvara prostor za crno tržište jer će dio pacijenata početi kupovati svoje lijekove na taj način.

S obzirom da odluku o zdravstvenoj sposobnosti odnosno privremenoj ili trajnoj nesposobnosti vozača mogu donositi samo za to ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačka društva ili privatnici specijalisti medicine rada kako će tu odluku onda donositi liječnici obiteljske medicine i liječnici drugih specijalizacija?

Tko će odgovarati ako pacijent kojem je utvrđena privremena nesposobnost za upravljanje motornim vozilom podigne prijavu protiv liječnika koji ga je morao prijaviti policiji i na sudu presuda bude u korist pacijenta?

Jesu li se prije prijedloga donošenja Zakona prilagodili svi zakonski podaakti i hoće li novi Zakon ako se donese biti u suprotnosti s drugim Zakonima vezanim za utvrđivanje zdravstvenih stanja i privremena nesposobnost za upravljanje motornim vozilom?

Kako nema recentnih istraživanja koja dokazuju kako su osobe sa kroničnim nezaraznim bolestima najčešći uzročnici prekršaja u prometu, smatramo da je ovaj Zakon diskriminatoran za osobe sa šećernom bolešću.

ZADNJE OBJAVE