15 C
Trogir
Četvrtak, 6 listopada, 2022
NaslovnicaVIJESTIPOLITIKAU utorak 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

U utorak 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

Za utorak 07. ožujka sazvana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira.

Sjednica počinje u 09:00 sati sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

2. Prijedlog Prvih  izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2017.g.

2.1.. Prijedlog prve izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.g. 

2.2. Prijedlog prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.g. 

3. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa investicija,kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2017.-2019.g. 

4. Izviješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i ureĎaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g. 

5.Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g. 

6.Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraĎenih zgrada u prostoru na području Grada Trogira za 2017.g. 

7.Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana ureĎenja naselja Travarica istok 

8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Grada Trogira 

9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2017.g. 

10..Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti grada Trogira za 2017.g. 

11..Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Trogira za 2017.g. 

12.Prijedlog Programa razvoja turizma na području Grada Trogira u 2017.g. 

13..Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Trogira 

14..Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića „Trogir“

15..Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir” 

16. Prijedlog Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvenicima za nabavu sadnog materijala na području Grada Trogira (2017.-2020.) 

17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta ³Rekonstrukcija nedovršene graĎevine za potrebe dječjeg vrtića Plano´ 

18. Izviješće o radu Savjeta mladih grada Trogira za 2016.g. 

19..Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norvešku državljanku Ole Petter Skonnord 

20..Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norvešku državljanku Guri Mikkelsen 

21..Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norveške državljane Tove Bakken Trettøy i Øyvind Trettøy 

22.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

23. Prijedlog Odluke o postavljanju bankomata 

24.Izviješće o  obavljenoj financijskoj reviziji Grada Trogira za 2015.g.

ZADNJE OBJAVE