19.2 C
Trogir
Utorak, 19 listopada, 2021
NaslovnicaVIJESTIPOLITIKAU srijedu sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

U srijedu sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

Za srijedu 13. rujna predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Ante Piteša sazvao je 2. sjednicu s početkom u 10:00 sati. Osim aktualnog sata, dnevni red broji ukupno dvadeset i jednu točku. 

Dnevni red:

-Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira

1.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 1016.g.

2. Prijedlog II.Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2017.g.

3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa investicija,kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2017.-2019.g.

4. Prijedlog Zaključka o odobravanju I izmjena Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa

financijskim planom za 2017.g.

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“Trogir

6. Prijedlog Odluke o visini cijene usluga Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir

7. Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018.g

8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Rt Ćubrijan(UPU 23) i s time povezanih VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za utjecaj na okoliš pri korištenju odlagališta „ Vučje brdo“ u Trogiru koju plaćaju korisnici izvan područja Grada Trogira.

10. Prijedlog zaključka o prihvatu najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora na adresi B.J.Trogiranina 1

11. Prijedlog Rješenja o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira

12. Prijedlog Rješenja o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira

13. Prijedlog Zaključka o imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na području SDŽ

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja

15. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika,zamjenika predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

16. Prijedlog Rješenja o izmijeni Rješenja osnivanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu javne površine u zakup

18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za određivanje i preimenovanje ulica i trgova

19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Trogira

20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode

21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe 

ZADNJE OBJAVE