24 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTIPOLITIKAU srijedu 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

U srijedu 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Trogira Ante Piteša sazvao je 9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA TROGIRA za 28. ožujka 2018. s početkom u 10:00 sati u zgradi Kneževa dvora, sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o zahtjevu za ustanovljenje Općinskog suda u Trogiru 

2. Izviješće o stanju zaštite od požara na području Grada Trogira u 2017.g. i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara u 2016/2017. 

3. Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Trogir 

4. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira za 2018.godine 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu 

6. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Trogira na temelju pisanog ugovora 

7. Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u gradu trogiru za 2017.godinu 

8. Izviješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2017.godinu 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira 

11. Prijedlog Odluke o suglasnosti na Prijedlog Protokola o utvrđivanju i proširenju lučkog područja u predjelu Foša 

12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu 

13. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 

ZADNJE OBJAVE