21 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTIPOLITIKAU petak Gradsko vijeće odlučuje o proračunu

U petak Gradsko vijeće odlučuje o proračunu

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša sazvao je 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za petak, 09. studenog s početkom u 09:00 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Kneževa dvora sa sljedećim Dnevnim redom: 

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira 

1. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2018. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite grada Trogira za 2019. godinu 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira

3. Prijedlog Suglasnosti na Sporazum o provedbi zajedničke javne nabave vatrogasnih vozila 

4. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

5. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 

6. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 

7. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2018. godinu:

a) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018 

b) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Gradu Trogiru 

c) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018. godinu 

d) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2018. godinu 

e) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018. godinu 

f) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018. godinu 

g) Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018. godinu

h) Prijedlog II. Izmjene Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2018.-2020. godine 

8. Prijedlog zaključka o odobravanju I. izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2018.g. 

9. Prijedlog Proračuna Grada Trogira za 2019.g. i Projekcije Proračuna Grada Trogira za 2020- 2021.g.

a) Prijedlog Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. 

b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019. 

c) Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019.

d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. 

e) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019. 

f) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. 

g) Prijedlog Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. 

h) Prijedlog Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021.g. 

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2019.g. 

11. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g. 

12. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja naselja Plano (UPU 18) 

13. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2018.g. 

14. Prijedlog Zaključka o davanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnine na području Grada Trogira državljanima Kraljevine Norveške Anne Ludvigsen Rønning i Jon Erik Rønning 

15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za razdoblje I.-VI.2018.g. 

16. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje I.-VI.2018.g

 

ZADNJE OBJAVE