15 C
Trogir
Utorak, 27 veljače, 2024
NaslovnicaVIJESTITROGIRU petak 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

U petak 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira sazvana je za l3. ožujka s početkom u 09 sati, a održat će se u zgradi Kneževa dvora , Trg łvana Pavla II sa sljedećim Dnevnim redom: 


Zapisník sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2020.g.

a.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2020.

b.) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trogira u 2020. godini.

c.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2020. godinu.

d.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2020. godinu.

e.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2020. godinu.

f.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2020. godinu.

g.) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa investicija, kapitalnìh pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2020.-2022. godine.

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Trogira

3. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019.

4. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Trogira

5. Prijedlog Srednjoročnog(trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje od 2020. do 2022.

6. Prijedlog Plana davanja koncesije za 2020.

7. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

8. Prijedlog Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i trżnica

9. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira

10. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Posłovnika Gradskog vijeća Grada Trogira

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira

12. Izviješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog planu unapređenja zaštite od požara na području Grada Trogira u 2019.

13. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području  Grada Trogira za razdoblje od 2020.- 2021.

ZADNJE OBJAVE