25 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTIPOLITIKAU četvrtak sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

U četvrtak sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

Predsjednik Gradskog vijeća Ante Piteša sazvao je 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trogira za četvrtak,  21. ožujka s početkom u 10 sati u zgradi Kneževa dvora .

Dnevni red  sjednice je: 

Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira

1.Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu

a)Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.

b)Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini u Gradu Trogiru

c)Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu

d)Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

e)Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

f)Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu

g)Prijedlog I. Izmjena Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. g.

2.Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Trogira za 2019 g.

3.Prijedlog Odluke o uključenju Grada Trogira u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje

4.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir“

5.Prijedlog Odluke o produljenju važenja „Revizije Programa ukupnog razvoja grada Trogira“

6.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade „Strategije razvoja grada Trogira 2020.-2027.“

7.Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira u 2018. godini

8.     Prijedlog provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području grada Trogira za 2019. godinu

9.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira za 2019. godinu

10.   Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe grada Trogira u 2019. godini

11.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina

12.   Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na temelju pisanog ugovora

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Trogir

14. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Trogira za 2018.g.

15. Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira i njihovih zamjenika

16. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Trogira Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

17. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

 

ZADNJE OBJAVE