11 C
Trogir
Nedjelja, 19 studenoga, 2023
NaslovnicaVIJESTITROGIRTROGIR DOBIO JOŠ JEDNOG DOKTORA ZNANOSTI

TROGIR DOBIO JOŠ JEDNOG DOKTORA ZNANOSTI

Ante Bećir, student poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest obranio je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u utorak 6. rujna 2022. doktorski rad „Plemstvo kasnosrednjovjekovnoga Trogira: politička zajednica, frakcije i dinamika konflikta“ (The Nobility of Late-Medieval Trogir: Political Community, Factions and the Conflict Dynamics).

Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom izv. prof.  dr. sc. Ivana Majnarića, a povjerenstvo za obranu doktorska rada činili su prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin, predsjednica te članovi doc. dr. sc. Tomislav Popić i doc. dr. sc. Antun Nekić.

U svom doktorskom radu Ante Bećir raščlanjuje kasnosrednjovjekovno trogirsko plemstvo u razdoblju između 1280. i 1420. godine kroz prizmu djelovanja političkih frakcija. Na tragu antropološke i komparativno-povijesne literature, u radu se identificiraju političke frakcije sastavljene od plemića, pučana i drugih aktera trogirskoga društvenoga i političkoga života u razmatranom razdoblju, a koje su se nadmetale oko stjecanja političke moći u okvirima onovremene trogirske političke zajednice. Političko natjecanje nerijetko je imalo za ishod eskalaciju uvijek prisutnih i latentnih društvenih sukoba u otvorene frakcijske konflikte. Eskalacije su bile izravno uvjetovane geopolitičkim promjenama unutar Ugarsko-Hrvatskoga Kraljevstva ili Venecije, s jedne strane, odnosno političkim relacijama između ugarskoga vladara ili predstavnika ugarske kraljevske vlasti u Dalmaciji i Hrvatskoj te same Venecije s druge strane. U tom bi se kontekstu trogirski politički akteri trebali poimati i kao periferija širih društvenih mreža na čelu kojih stoje moćni akteri ili strukture unutar Ugarskoga kraljevstva ili Mletačke Republike. Doduše, iako je „globalni“ politički kontekst ubrzavao i radikalizirao političku dinamiku na „lokalnoj“ razini, sadržaj te iste dinamike plod je društvenih i političkih odnosa unutar same lokalne elite. Politički sukobi u Trogiru odvijali su se istovremeno s procesom oblikovanja političkih institucija, koji je bio posebno intenzivan krajem 13. i početkom 14. stoljeća. Ili preciznije, politički sukobi zapravo su izravno utjecali na strukturalno i normativno oblikovanje političke zajednice tijekom 14. stoljeća.

Ante Bećir rođen je 23. listopada 1995. godine u Splitu. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Segetu Donjem i Trogiru. Diplomirao je jednopredmetnu povijest na Fakultetu hrvatskih studija 2019. godine kao najbolji student u generaciji (mag. hist./diplomirani povjesničar). Dobitnik je Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad u akademskoj godini 2017./2018. Sveučilišta u Zagrebu, kao i dvaju priznanja za izvannastavne aktivnosti u 2018. i 2019. godini. Doktorski studij povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu upisao je 2019., a  2022. stekao uvjete za ocjenu i obranu doktorskoga rada. Istražuje povijest Trogira i dalmatinskih gradova u srednjemu vijeku. Objavio je više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u RH (Zagreb, Zadar, Rijeka, Trogir). Suautor je knjige Zapisnici i odluke vijećâ grada Trogira (13. – 15. stoljeće) zajedno s doc. dr. sc. Tomislavom Popićem. Član je Matice hrvatske i Nacionalnoga odbora za povijesne znanosti.

“Razgovori s povodom” – Gradski radio Trogir – voditelj Mario Markovina

Autor teksta: HKS

ZADNJE OBJAVE