10 C
Trogir
Petak, 2 prosinca, 2022
NaslovnicaVIJESTITROGIRTROGIR DOBIO JOŠ JEDNOG DOKTORA ZNANOSTI

TROGIR DOBIO JOŠ JEDNOG DOKTORA ZNANOSTI

Ante Bećir, student poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest obranio je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u utorak 6. rujna 2022. doktorski rad „Plemstvo kasnosrednjovjekovnoga Trogira: politička zajednica, frakcije i dinamika konflikta“ (The Nobility of Late-Medieval Trogir: Political Community, Factions and the Conflict Dynamics).

Doktorski rad izrađen je pod mentorstvom izv. prof.  dr. sc. Ivana Majnarića, a povjerenstvo za obranu doktorska rada činili su prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin, predsjednica te članovi doc. dr. sc. Tomislav Popić i doc. dr. sc. Antun Nekić.

U svom doktorskom radu Ante Bećir raščlanjuje kasnosrednjovjekovno trogirsko plemstvo u razdoblju između 1280. i 1420. godine kroz prizmu djelovanja političkih frakcija. Na tragu antropološke i komparativno-povijesne literature, u radu se identificiraju političke frakcije sastavljene od plemića, pučana i drugih aktera trogirskoga društvenoga i političkoga života u razmatranom razdoblju, a koje su se nadmetale oko stjecanja političke moći u okvirima onovremene trogirske političke zajednice. Političko natjecanje nerijetko je imalo za ishod eskalaciju uvijek prisutnih i latentnih društvenih sukoba u otvorene frakcijske konflikte. Eskalacije su bile izravno uvjetovane geopolitičkim promjenama unutar Ugarsko-Hrvatskoga Kraljevstva ili Venecije, s jedne strane, odnosno političkim relacijama između ugarskoga vladara ili predstavnika ugarske kraljevske vlasti u Dalmaciji i Hrvatskoj te same Venecije s druge strane. U tom bi se kontekstu trogirski politički akteri trebali poimati i kao periferija širih društvenih mreža na čelu kojih stoje moćni akteri ili strukture unutar Ugarskoga kraljevstva ili Mletačke Republike. Doduše, iako je „globalni“ politički kontekst ubrzavao i radikalizirao političku dinamiku na „lokalnoj“ razini, sadržaj te iste dinamike plod je društvenih i političkih odnosa unutar same lokalne elite. Politički sukobi u Trogiru odvijali su se istovremeno s procesom oblikovanja političkih institucija, koji je bio posebno intenzivan krajem 13. i početkom 14. stoljeća. Ili preciznije, politički sukobi zapravo su izravno utjecali na strukturalno i normativno oblikovanje političke zajednice tijekom 14. stoljeća.

Ante Bećir rođen je 23. listopada 1995. godine u Splitu. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Segetu Donjem i Trogiru. Diplomirao je jednopredmetnu povijest na Fakultetu hrvatskih studija 2019. godine kao najbolji student u generaciji (mag. hist./diplomirani povjesničar). Dobitnik je Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad u akademskoj godini 2017./2018. Sveučilišta u Zagrebu, kao i dvaju priznanja za izvannastavne aktivnosti u 2018. i 2019. godini. Doktorski studij povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu upisao je 2019., a  2022. stekao uvjete za ocjenu i obranu doktorskoga rada. Istražuje povijest Trogira i dalmatinskih gradova u srednjemu vijeku. Objavio je više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u RH (Zagreb, Zadar, Rijeka, Trogir). Suautor je knjige Zapisnici i odluke vijećâ grada Trogira (13. – 15. stoljeće) zajedno s doc. dr. sc. Tomislavom Popićem. Član je Matice hrvatske i Nacionalnoga odbora za povijesne znanosti.

“Razgovori s povodom” – Gradski radio Trogir – voditelj Mario Markovina

Autor teksta: HKS

ZADNJE OBJAVE