31 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTITROGIRSVA DJECA UPISANA U VRTIĆE, A GRADONAČELNIK ANTE BILIĆ ZALAŽE SE DA...

SVA DJECA UPISANA U VRTIĆE, A GRADONAČELNIK ANTE BILIĆ ZALAŽE SE DA USKORO BUDU BESPLATNI

Nakon završenog prvog i drugog kruga upisa djece u Dječji vrtić  „Trogir“ u kojemu su se dodatno razmatrali svi prigovori odnosno zamolbe koje su dostavili roditelji, u tu trogirsku ustanovu upisana su sva djeca odnosno njih 94 u pedagoškoj 2024./2025. godini. Riječ je o mališanima čiji roditelji su predali dokumentaciju u skladu s Pravilnikom ustanove. Izuzetak su jedino djeca koja nisu uredno cijepljena. I dok neki susjedni gradovi nisu uspjeli osigurati upis djece u vrtiće, zbog čega roditelji muku muče, ravnateljica DV „Trogir“ Lovorka Buotić ima razloga za zadovoljstvo, a to nije krila ni u intervjuu za Trogirski portal.

Koliko je djece upisano ove godine u vrtiće ukupno i po skupinama?

Na natječaju za upis djece u jasličke i vrtićke programe DV ,,Trogir“ za pedagošku 2024./2025. godinu, provedenom online u zadnjem tjednu mjeseca travnja, ukupno je bilo objavljeno 90 slobodnih mjesta za upis djece.

Od toga 33 slobodna mjesta za upis djece u naše četiri jasličke skupine, 15 mjesta za upis djece u naše 10-satne vrtićke programe, 6 slobodnih mjesta za upis djece u 8-satni program DV ,,Sunce“, 10 slobodnih upisnih mjesta u poludnevni, jutarnji 6-satni program te 22 slobodna upisna mjesta u poludnevni, popodnevni 5-satni program. Također, objavljena su i slobodna upisna mjesta u poludnevni, prijelazni, jutarnji 5-satni program koji je posebno prilagođen djeci s teškoćama u razvoju. Naime, prilikom izrade Prijedloga plana upisa i ove godine se posebno vodilo računa da se sukladno mogućnostima-upisnim kapacitetima Vrtića, osigura što više slobodnih upisnih mjesta u jaslice jer je praksa do sada pokazala da je najveći broj zahtjeva roditelja za upisom djece bio upravo za jaslički program.

Pristiglo je 126 zahtjeva roditelja za upisom djeteta. Kao što je i predviđeno, zaprimljeno je najviše zahtjeva roditelja za upisom djeteta u jaslice njih 54, zatim u 10-satne i poludnevne 6-satne programe u podružnicama koje su bliže centru grada. Najmanji broj zahtjeva roditelja pristigao je za poludnevne, popodnevne 5-satne programe. U pravilu se upisna slobodna mjesta koja se ne popune u prvom krugu upisa, popunjavaju u žalbenom roku ili tijekom pedagoške godine.

Nakon završenog prvog kruga upisa djece u Rješenju o upisu djece u jasličke i vrtićke programe DV ,,Trogir“ objavljeno je da je pravo upisa steklo 76 djece. Od toga je u primarni-prvi izbor podružnice/programa upisano 52 djece, a u alternativni-drugi izbor njih 24.

U četiri jaslička programa ukupno je upisano 32 djece. U DV ,,Leptirić“ 11, u DV ,,More“ 7, DV ,,Maslina“ 10 i u našu novu jasličku skupinu u DV ,,Maslačak“ 4 djece. 

vrtićke programe ukupno je upisano 44 djece, od čega 20 djece u 10-satne i 8-satni program i 24 djece u poludnevne jutarnje i popodnevne 6-satne i 5-satne programe.

Posebno želim naglasiti da su po završetku prvog kruga upisa upisana sva djeca čija je dokumentacija zadovoljavala sve uvjete propisana Pravilniku o upisu djece u DV ,,Trogir“. Odnosno, u Rješenju o upisu djece u jasličke i vrtićke programe DV ,,Trogir“ za pedagošku 2024./2025. nismo imali na popisu djece koja imaju uvjete za upis, ali nema mjesta po vrtićima i programima.

Nadalje, sukladno spomenutom Pravilniku uslijedio je drugi krug upisa djece koji se odnosi na prigovore roditelja.  S obzirom da nismo imali ne upisane djece koja sukladno proceduri upisa zadovoljavaju uvjete, ove godine prigovori roditelja su više bili u formi zamolbe. Naime, među djecom koja nisu imala uvjete za upis bilo je djece čija je dokumentacija bila nepotpuna ili nije dostavljena u roku ili je datum izdavanja bio izvan roka. Stoga su se roditelji Upravnom vijeću Vrtića obraćali putem prigovora- zamolba da im se omogući naknadno dostaviti valjanu dokumentaciju.

U roku za podnošenje prigovora zaprimljeno je njih 46.

Od toga 11 prigovora-zamolbi roditelja za premještaj već primljenog-upisanog djeteta u drugu podružnicu/program. Nakon što su se detaljno razmotrile mogućnosti za navedeno, pozitivno je riješeno 8 prigovora-zamolbi roditelja.

Pristiglo je i 35 prigovora-zamolbi roditelja za upisom djece koja nisu u prvom krugu upisa stekla pravo jer nisu zadovoljavali sve potrebne uvijete za upis. U većini slučajeva se tu radilo o dokumentaciji koja je bila nepotpuna ili je predana izvan roka.

Nakon što su se ponovo razmotrili prigovori-zamolbe roditelja, pregledala sva naknadno dostavljena dokumentacija djece te ponovo razmotrile sve mogućnosti premještaja već primljene djece unutar postojećih skupina, vodeći pritom strogo računa o Državnom pedagoškom standardu, koji se odnosi na broj djece u pojedinoj odgojnoj skupini, na sastav odgojne skupine i prostorno-materijalne uvjete odgojne skupine, na prijedlog ravnatelja i Povjerenstva za upise, a Odlukom Upravnog vijeća Vrtića, pravo na upis, sukladno Pravilniku o upisu djece u DV Trogir steklo je još 22 djece.

Zaključila bih da je nakon završenog prvog i drugog kruga upisa u kojem su se dodatno razmatrali prigovori tj. zamolbe roditelja, ukupno upisano 98 djece u DV ,,Trogir“ za pedagošku 2024./2025. godinu. Pritom ponovo ističem da smo kao Vrtić čiji osnivač  je Grad Trogir, sukladno svim pravilima struke, uspjeli osigurati upisno mjesto u vrtić za svu djecu kojoj su roditelji predali dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o upisu. Izuzetak su jedino djeca koja nisu uredno cijepljena, a nemaju kontraindikacije.

Usporedite ovogodišnje upise s lanjskim?

Što se tiče ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva roditelja za upisom djece u odnosu na isti od prošle godine, nema neke veće razlike. Radi se o razlici od desetak zaprimljenih zahtjeva roditelja više prošle godine u odnosu na ovu pedagošku godinu. Nadalje, kao i prošle godine već prilikom zaprimanja zahtjeva roditelja uočen je značajan broj zahtjeva za cjelodnevne 10-satne programe, posebno jasličke.

Također, za razliku od prošle godine kad nam je ostalo 12 ne upisane djece jasličke dobi, ove smo godine uspjeli upisati svu djecu u jaslice.

Posebno me zanima jaslička skupina i što je s onom djecom koja su lani ostala neupisana u tu skupinu?

Da, kao što ste rekli, prošle godine, nakon provedenog prvog i drugog kruga upisa, nakon što smo uspjeli upisati svu djecu u naše vrtićke programe, ostalo nam je ne upisano 12 djece jasličke dobi koja su imala sve uvjete za upis, a nije bilo mjesta u našim jasličkim programima. Kako bi udovoljiti svim zahtjevima roditelja za upisom djece u jaslice, uz podršku i suradnju s osnivačem – Grad Trogir, odmah po završetku upisa pristupilo se izradi stručne studije – projekta sanacije/adaptacije već postojećih kapaciteta DV ,,Maslačak“ u novu jasličku skupinu. Roditelji su obaviješteni da će po završetku rada na projektu, a najkasnije do kraja 12 mjeseca biti pozvani na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga. Međutim, kako to uvijek biva s izvođenjem građevinskih radova te ishođenjem potrebne dokumentacije za i njih, uslijed različitih ne predviđenih okolnosti, otvaranje navedene nove jasličke skupine nije se realiziralo.

Roditelji jasličke djece koja su čekala upis redovito su bili obavještavani o dinamici potrebnih radova. Pojedinim se roditeljima sukladno našim uvjetima, te njihovim obiteljskim prilikama/neprilikama, na prijedlog ravnatelja, a odlukom Upravnog vijeća, omogućio upis djeteta u jaslice tijekom godine, jer su se u određenim trenucima, preraspodjelom djece u druge odgojne skupine, oslobodila nekolicina upisnih mjesta u postojećim našim jasličkim programima.

Shodno navedenom, najmanje što smo mogli kao Vrtić osigurati i pružiti roditeljima osmero djece koji su čekali otvaranje nove jasličke skupine je direktan upis/prijelaz djeteta u novu jasličku skupinu u pedagoškoj 2024./2025. godini.

U međuvremenu su završeni svi građevinski radovi i ishodovane sve potrebne dozvole i rješenja te DV ,,Trogir“ trenutačno ima četiri jasličke skupine u koje su se u skladu sa zahtjevima roditelja i predanom dokumentacijom za upis, u pedagošku 2024./2025. godinu, osim vrtićke, upisana i sva djeca jasličke dobi.

Dakle, ove pedagoške godine roditelji, kao i Vi te osnivač Vrtića – Grad Trogir imaju velikog razloga za zadovoljstvo?

Na veliko zadovoljstvo prije svega roditelja, pa onda naše kao dječje kuće te zbog dobrobiti djece, ističem kako nakon netom završenih upisa, nema neupisane djece u DV ,,Trogir“. Rezultat je to redovitog, smislenog, studioznog praćenja zahtjeva roditelja za upisom djece, njihovih specifičnih obiteljskih potreba, od strane stručnog tima pomno stručno izrađenih i osmišljenih Planova upisa, kvalitetne, smislene raspodjele rada i upotrebe prostorno-materijalnog okruženja te prije svega jedne velike podrške i razumijevanja Osnivača na potrebe nas kao Vrtića.

Ima li kakvih novosti u novoj pedagoškoj godini?

Dječji vrtić ,,Trogir“ ja nadležnom Ministarstvu poslao potrebnu dokumentaciju za dobivanje suglasnosti za provedbu posebnog cjelodnevnog programa ranog učenja engleskog jezika u DV ,,Maslačak“. On ima za cilj upoznavanje djece s engleskim jezikom i drugačijom kulturom kroz svakodnevne životne situacije i igru, kroz razne pjesme, priče, obilježavanje blagdana.

Također je na MZO-a poslana potrebna dokumentacija za dobivanje suglasnosti za provedbu posebnog integriranog likovnog programa u desetsatnom programu DV ,,Maslina“. Cilj toga Programa je razvijati ljubav prema kulturno-umjetničkoj baštini kroz neposredan doživljaj, komunikaciju i interpretaciju.

Za navedene programe su se odgojiteljice dodatno educirale te stekle potrebne kvalifikacije za rad.

Navedeni posebni odgojno-obrazovni programi u radu s djecom će značajno unaprijediti usluge i kvalitetu rada Vrtića te ih se posebno radujemo ponuditi na sljedećim upisima roditeljima uz već postojeći dramsko-scenski program i program vjerskog odgoja.

Što je s preuređenjem vrtića u naselju?

U narednoj godini u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti u planu je nadogradnja/rekonstrukcija/adaptacija DV ,,Maslačak“, a sve s ciljem unaprjeđenja i razvoja rada Ustanove. O tome će još biti prilike razgovarati puno opširnije.

Što je s cijenama vrtića?

Trenutačno je udio roditelja u cijeni vrtića ostao isti. Prema najavi Osnivača u planu je svim roditeljima osigurati besplatan vrtić za djecu.

Što ste uočili prilikom upisa djece u Vrtić, struka navodno kaže da sve više njih imaju razvojne probleme?

Istina, obradom upisne dokumentacije uočeno je da 33 djece čiji su roditelji predali zahtjev za upis ima određene posebne potrebe, te različite razvojne teškoće, lakše ili teže. Rješenje HZZO-a ima 10 djece, dok ostala djeca imaju medicinsku dokumentaciju pojedinih stručnjaka čije tretmane pohađaju. Nažalost, iz godine u godinu se susrećemo sa sve većim brojem djece s posebnim potrebama. Tijekom upisnog roka članovi stručnog tima, po potrebi zajedno i s ravnateljem, proveli su 30 inicijalnih razgovora s roditeljima uz prisustvo djeteta koje ima posebne potrebe, kako bi se pravovremeno ostvarila suradnja i dogovorio tijek adaptacije u rujnu. Dio roditelja upućen je na postupke rane intervencije u nadležne institucije.

Inicijalni razgovor je sastavni dio procedure upisnog postupka koji je, prema Zakonu, Vrtić dužan provesti, a on ne utječe na odluku o upisu djeteta.

Cilj inicijalnog razgovora je upoznavanje psihofizičkog razvoja i stanja djeteta na temelju razgovora s roditeljima, priložene dokumentacije i zapažanja stručnih suradnika o ponašanju djeteta tijekom razgovora.

S roditeljima četvero djece s nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje dogovoren je upis i pohađanje 5-satne posebne, prijelazne skupine za djecu s teškoćama u razvoju u matičnom vrtiću Leptirić iako su roditelji prvotno tražili pohađanje redovitih programa.

Jeste li imali problema s roditeljima čija djeca nisu cijepljena, a žele ih upisati u Vrtić?

Važno je reći da je u sljedeću pedagošku godinu upisano 64 djece cijepljene u skladu s dobi, 12 djece nije cijepljeno u skladu s dobi, ali su roditelji priložili potvrdu pedijatra o postojanju kontraindikacija i specijalističke nalaze nadležnih liječnika. Njihov daljnji zdravstveni status te procijepljenost redovito će pratiti zdravstveni voditelj Vrtića u suradnji s roditeljima.

S obzirom da iz godine u godinu također imamo porast broja zahtjeva roditelja za upis djeteta u vrtić iz čije je dokumentacije vidljivo da ono nije cijepljeno, a nema navedene kontraindikacije, posebno smatram važnim naglasiti da se upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, uz iznimku za djecu koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

GORDANA DRAGAN

ZADNJE OBJAVE