23 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTITROGIRReagiranje ekološke udruge „Eko - Žedno“ na izjave načelnika Okruga

Reagiranje ekološke udruge „Eko – Žedno“ na izjave načelnika Okruga

Članovi ekološke udruge „Eko – Žedno“ reagirali su na izjave načelnika općine Okrug gospodina Ivice Radića na našem portalu povodom potpisivanja ugovora za početak gradnje reciklažnog dvorišta u Okrugu.

Njihovo reagiranje u nastavku prenosimo u cijelosti:

„Poštovani,

Obraćamo se ovim putem široj javnosti u svezi izjave načelnika općine Okrug gospodina Ivice Radića, u članku koji je izašao na trogirskom portalu od 29. siječnja 2019., gdje mještane naselja Žedno proziva da su bili izmanipulirani  od strane jedne političke opcije:  Izjava je jako neodgovorna , paušalna i ponižavajuća, jer sugerira da građani Žednog ne znaju razmišljati svojim glavama, nisu upoznati sa problematikom gospodarenja otpadom i lako ih je izmanipulirati u dnevno političke svrhe.

Na žalost ovi navodi su proizvoljni, neprovjereni, netočni i upravo kao takvi služe za manipulaciju zainteresirane javnosti.

Nezadovoljstvo mještana Žednog je počelo nakon što smo u Siječnju 2017 dobili informacije o izgradnji reciklažnog dvorišta Okrug (u daljem tekstu RD Okrug).  Nismo se mogli pomiriti sa činjenicom da smo dovedeni pred gotov čin bez našeg sudjelovanja kao zainteresirane javnosti i osnovali smo inicijativu mještana koja početkom ožujka 2017, organizirala prosvjed na lokaciji gdje bi trebalo biti izgrađeno reciklažno dvorište Okrug, gdje se okupilo oko 250-300 prosvjednika koji su poslali jasnu poruku da  ne žele reciklažno  dvorište iz više razloga:

Kao zainteresirana javnost nismo imali nikakve informacije o izgradnji istog te nismo mogli sudjelovati u postupcima koje se vode na zahtjev nositelja zahvata i operatera sukladno zakonu i EU direktivama.

– dvije ključne stvari su zaobiđene iz navedenog projekta prilikom donošenja planske dokumentacije za izgradnju RD Okrug, a to su:

a.Veličina objekta

b.Lokacija

u planu gospodarenja otpadom 2010 – 2018 po kojem je projekt napravljen I u projektnoj dokumentaciji stoji: . Najpogodnije lokacije za reciklažna dvorišta su područja s najvećom gustoćom naseljenosti I Za područje općine Okrug planirana je izgradnja jednog reciklažnog dvorišta površine 500-1000m2.“ 

Spominje Gospodin Radić i trogirsko reciklažno dvorište u Planom, koje je smješteno u naseljenom dijelu mjesta i ljudi se ne bune. Točno je Gospodin načelnik naveo činjenice a  time a  potvrdio naše navode da je lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta najprikladnija u naseljenom mjestu što se poklapa i sa okruškim planom gospodarenja otpadom i preporukama struke o veličini i lokaciji. 

Drago nam je također ćuti da nas načelnik Radić uspoređuje sa mještanima Planog i čudi se zbog čega se mi bunimo. Očito nije znao da su mještani Planog također bili skeptični o izgradnji reciklažnog dvorišta ali su ih gradske vlasti odveli u jedno reciklažno dvorište u Zadar. gdje su vidjeli kako funkcionira uredno reciklažno dvorište. 

Dakle dvije stvari su drugačije nego u slučaju okruškog RD-a, a to su: lokacija i edukacija. Mi također tvrdimo da je reciklažnom dvorištu mjesto bliže naselju a ne u netaknutoj prirodi, što je slučaj sa RD Okrug, dok u  našem slučaju ne da nije bilo nikakve edukacije, već kad smo na sastanku u općini Okrug počeli izražavati neke sumnje, praktički smo izbačeni iz ureda.

Nije potrebno da nas načelnik educira kako u reciklažnim dvorištima nema dovoženja komunalnog otpada. Međutim imamo informaciju da će sa RD Okrugom upravljati trgovačko društvo koje se bavi i prikupljanjem komunalnog otpada. Molimo stoga gradonačelnika da nam jasno odgovori da u prostoru RD Okrug neće ulaziti vozila koja se bave prikupljanjem komunalnog otpada, neće biti pranja I servisiranja tih kamiona. Jednom riječju, RD neće koristiti kao logistički centar za to poduzeće.

Prema općim odredbama  o gradnji prostornog plana grada Trogira iz 2006 god. (čl.90-94 ), u naselju Žedno, ne dozvoljava se nikakva gradnja koja bi narušila vizuru mjesta bez mišljenja Ministarstva Kulture i konzervatorskog ureda u Splitu, a kako bi se sačuvao sklad  i vizura malog ruralnog dalmatinskog mjesta. 

Kako smo gore već naveli, prve građevne parcele u Žednom  nalaze se samo nekoliko stotina metara od predviđenog projekta izgradnje RD Okrug. Vlasnici su jako zabrinuti jer je nedvojbeno kako će izgradnjom istog doći do pada vrijednosti  nekretnina . Zakon to izričito zabranjuje bez da je napravljena ozbiljna  studija o mogućem utjecaju projekta na pad vrijednosti nekretnina.  

Također je izražena zabrinutost da bi se izgradnjom Rd-a povećala mogućnost ugroze od požara jer je vidljivo da bi se planirani objekt trebao graditi u netaknuto prirodi okružen makijom I maslinicama. U slučaju požara, strah nas je da bi moglo doći do ekološke katastrofe.

U gore navedenom razgovoru za trogirski portal načelnik kaže da će radovi na izgradnji započeti 11 Veljače ove godine i biti završeni  za šest mjeseci. Načelni ne spominje da je se na pristupnom putu za ovaj projekt vodi spor sa suvlasnicima na Visokom upravnom sudu te da isti nema potrebnu građevnu dozvolu. Logično se nameću slijedeća pitanja:

Kako je moguće započeti radove kad na pristupnom putu nisu riješeni ni pravovaljana lokacijska ni građevna dozvola? Na istim parcelama nisu riješeni imovinsko pravni odnosi niti su vlasnici izvlašteni pa se samim time nameće pitanje kršenja Ustava RH o pravu na privatno vlasništvo? Kako je moguće da je općina Okrug potpisala ugovor o financiranju projekta sredstvima EU ako dokumentacija nije potpuna? Ne dobije li općina Okrug pravovaljanu uporabnu dozvolu u zakonskom roku, hoće li ta sredstva morati vratiti ministarstvu?

Da li početkom radova bez riješenih imovinsko pravnih odnosa općina Okrug prejudicira sudsku odluku o donošenju građevne i uporabne dozvole. Sigurno je da ćemo ova pitanja postaviti nadležnim ministarstvima i pokušati zaustaviti, po nama, nelegalnu gradnju. 

Želimo naglasiti da je iz inicijative mještana Žedno osnovana ekološka udruga “Eko-Žedno” koja okuplja mještane I koja će nastaviti zaštititi prostor naselja od neprihvatljivih zahvata u prirodi a jedan od njih je I izgradnja RD Okrug. Odgovorno tvrdimo da nam nije poznato da I jedan mještani podržava ovaj projekt te da su izjave o manipulaciji mještana Žednog netočne I sramotne. Pozivamo sve koji to žele provjeriti da nam se jave I uvjere se o neistinitim izjavama načelnika Radića.

Zbog svega gore navedenog, smatramo da otok Čiovo kao jedna teritorijalna cjelina,a naročito njegov južni neurbanizirani dio i njegova netaknuta priroda, treba biti zaštićena od ovakvih i sličnih neprimjerenih zahvata koji ugrožavaju turistički razvoj, pad vrijednosti nekretnina, povećanu mogućnost od požara s mogućim ekološkim posljedicama, kao i samu vizuru povijesno i kulturnog  zaštićenog naselja Žedno, kao jedne cjeline.

Moramo naglasiti da u našem protivljenju izgradnje RD Okrug, nastojali smo da što manje koristimo prepucavanje i vrijeđanje putem medija. Koristili smo isključivo pravni put dokazivanja nadležnim institucijama. Očito to lokalnim vlastima Okruga nije bilo  dovoljno te nas omalovažavaju i prozivaju  putem medija. S toga pozivamo načelnika općine Okrug da uspostavi normalan dobrosusjedski odnos i demokratskim razgovorom uvjeri nas u njegove dobre namjere kako više ne bi bili „izmanipulirani“ od strane drugih političkih opcija.”

U Žednom , 01. veljače 2019. 

EKOLOŠKA UDRUGA „EKO – ŽEDNO“

 

ZADNJE OBJAVE