7 C
Trogir
Subota, 9 prosinca, 2023
NaslovnicaVIJESTITROGIRRAVNATELJICA DV TROGIR: MALO KOJI VRTIĆ U HRVATSKOJ SE MOŽE POHVALITI S...

RAVNATELJICA DV TROGIR: MALO KOJI VRTIĆ U HRVATSKOJ SE MOŽE POHVALITI S TOLIKO UPISANE DJECE

I dok mnoge Gradove i Općine muči briga oko ogromnih brojki neupisane djece u njihove Dječje vrtiće koje premašuju čak tri nule Grad Trogir može se pohvaliti da je ispunio zahtjeve svih zainteresiranih roditelja te da je ostalo neupisano samo 6 djece jasličke dobi za koje će do početka pedagoške godine pronaći rješenje. Kako su se provodili upisi do samog ishoda i koje sve programe nudi ta Ustanova razgovarali smo s ravnateljicom Lovorkom Buotić.

Ovogodišnji upisi “tehnički” su se razlikovali od prošlogodišnjih. Po čemu?

  • Upisi u pedagošku godinu 2022./2023. provodili su se u periodu od 11. – 17. svibnja i to za razliku od prošle pedagoške godine isključivo putem online aplikacije. Naime, roditelji su putem aplikacije dostupne na našoj mrežnoj stranici izravno unosili podatke o djeci i prilagali potrebnu upisnu dokumentaciju. Sudeći prema velikom postotku brzo i uspješno zaprimljenih online zahtjeva, može se zaključiti da je online aplikacija roditeljima omogućila brz i jednostavan upis djeteta u našu odgojno-obrazovnu Ustanovu.

Koliko je zahtjeva zaprimljeno?

  • Ukupno je zaprimljeno 169 zahtjeva roditelja od kojih su odmah u prvom upisnom krugu upisana sva djeca koja prema Pravilniku o upisu ispunjavaju uvjete a čiji su roditelji tražili vrtićke cjelodnevne ili poludnevne odgojno-obrazovne programe od kojih je na izbor roditeljima bio posebni dramsko-scenski program te program vjerskog odgoja. Kad sam već spomenula Pravilnik o upisu djece i uvjete za upis, moram napomenuti kako smo se u novom Pravilniku o upisu posebno trudili regulirati uvjete koji se odnose na prebivalište roditelja, jer su roditelji izmjenom istog, prethodnih upisnih godina, doslovno na zadnji dan upisa, stvarali nam određene upisne poteškoće. To je ove godine dovelo do znatno manjeg broja takvih zahtjeva roditelja te je za pojedine Upravno vijeće Ustanove, nakon provedenog žalbenog roka donijelo i Rješenje o upisu djeteta, jer je ostalo slobodnih upisnih mjesta u pojedinim vrtićkim odgojno-obrazovnim programima što je u skladu s navedenim Pravilnikom. Naime, povećanje upisnih kapaciteta za 30 slobodnih mjesta omogućilo je upis sve djece u naše vrtićke i cjelodnevne i poludnevne odgojno-obrazovne programe. Za izdvojiti je naš novoformirani 8-satni vrtićki program za kojeg su roditelji, kako smo i predvidjeli, pokazali veći interes za razliku od dosadašnjeg 6-satnog vrtićkog programa, čime su se naši vrtićki kapaciteti u objektu ,,Sunce“- Žedno u potpunosti popunili. Ukupno je na kraju po rješenju iz prvog kruga upisa i po rešenju prigovora roditelja koje donosu Upravno vijeće Ustanove primljeno 93 djece u naše mlađe i starije vrtićke skupine. Izuzetak su necijepljena djeca koja prema Pravilniku o upisu djece nemaju uvjete za upis.

Prema našem saznanju izuzetak su i upisna mjesta u jasličkim programima.

  • Uvidom u broj djece čiji su roditelji tražili jasličke i vrtićke programe pristupilo se određenim izmjenama u smislu formiranja dviju mlađih vrtićkih skupina za djecu u četvrtoj godini (3-4 godine) umjesto planiranih mješovitih odgojnih skupina u objektima ,,Maslina“ i ,,Leptirić“. Izmjenom u strukturi vrtićkih odgojno-obrazovnih programa te premještanjem 6 djece u mlađe vrtićke skupine, dobilo se 6 dodatnih upisnih mjesta u jasličke programe što je podiglo upisne kvote u spomenutim objektima. Ukupno je na kraju rješenjem o upisu nakon završenog prvog i drugog upisnog kruga – prigovori roditelja, primljeno 32 djece jasličke dobi.

Kakav je na kraju bio ishod upisa?

  • Od ukupno po natječaju objavljenih 125 slobodnih upisnih mjesta za ovu pedagošku godinu u jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Trogir primljeno je isto toliko djece čime su svi naši upisni kapaciteti od ukupno 430 mjesta u potpunosti popunjeni u skladu s državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. Možemo zaključiti kako naši upisni kapaciteti u odnosu na broj primljenih zahtjeva roditelja koji prema Pravilniku o upisu djece ispunjavaju uvjete za upis, u velikom postotku zadovoljavaju potrebe roditelja jer nam je na kraju ostalo neupisano 6 djece jasličke dobi koja su prema Pravilniku o upisu djece u DV “Trogir” ispunjavala sve uvjete za upis. Ujedno od 1. listopada u našoj Ustanovi kreće s radom poseban program predškole koji se organizira za djecu koja su u godini prije polaska u osnovnu školu a koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja, što konačno daje broj od ukupno 450 upisane djece.

Jeste li zadovoljni obavljenim poslom?

  • Zajedno sa svojim stručnim timom ističem veoma veliko zadovoljstvo postignutim ovogodišnjim rezultatima upisa djece te sam duboko uvjerena, s obzirom na općenito prisutnu situaciju u predškolskom odgoju i obrazovanju, a to je nedostatak prostorno-materijalnih uvjeta, a time i upisnih mjesta, kako se malo koji vrtić u Republici Hrvatskoj može pohvaliti s tolikim brojem upisane, odnosne neupisane djece u odnosu na svoje prostorno-materijalne uvjete, a posebno što su isti u skladu s državnim pedagoškim standardom jer je opće poznato da je on velika boljka ranog i predškolskog odgoja u RH jer se ne poštuje. To postižemo u suradnji s osnivačem – Gradom Trogirom (otvaranjem dodatnih odgojnih skupina i posebnih programa, otvaranjem novih radnih mjesta za odgojitelje, stručne suradnike…). Rezultat je to kontinuirane suradnje, partnerskog odnosa koji podrazumijeva međusobno uvažavanje, zajedničko planiranje i promišljanje različitih načina unaprjeđivanja  usluge i cjelokupne kvalitete ranog i predškolskog odgoja u Trogiru, a na opće zadovoljstvo i dobrobit prije svega djece i njihovih roditelja te odgojitelja. Shodno navedenom, vjerujem da će  naš osnivač u skladu sa svojim mogućnostima do početka sljedeće pedagoške godine pronaći rješenje i za spomenutih 6 neupisane djece jasličke dobi.

Kolike su cijene smještaja mališana u vrtiće?

  • Visina cijene usluga ovisi prema vrsti programa i troškovima nastalim u realizaciji istog od utvrđene ekonomske cijene vrtića koja npr. za jaslički program iznosi 2100,00 kn, a postotak učešća  roditelja je 26 posto, odnosno 550kn.

Važno je spomenuti da su prilikom upisa i obrade dokumentacije uočena djeca s različitim poteškoćama u razvoju.

  • Istina, moram spomenuti kako je tijekom obrade upisne dokumentacije uočeno 34 djece sodređenim teškoćama u razvoju, lakšim ili težim. Od toga određeni broj djece ima posebnu medicinsku dokumentaciju ili dokumentaciju pojedinih stručnjaka kod kojih su u tretmanu, nalaze i mišljenje Zavoda za vještačenje ili Rješenje HZZO-a te se prilikom primanja djece s teškoćama u pojedine odgojno-obrazovne programe posebno vodilo računa o broju djece u odgojnoj skupini te  njezinoj strukturi. Posebno bih istaknula kako je jedno dijete s nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje primljeno za pohađanje 5-satne posebne odgojno-obrazovne skupine za djecu s teškoćama u razvoju smještenoj u matičnom vrtiću ,,Leptirić“, koja je uz stručno vođenje edukacijskog rehabilitatora i nakon postepene prilagodbe svih, veoma uspješno završila s odgojno-obrazovnim radom svoju prvu pedagošku godinu.Stručni suradnicu Ustanove proveli su uz prisustvo djeteta individualne razgovore s roditeljima djece s teškoćama u razvoju kako bi se predvidjele specifične potrebe djece u vrtiću te su uz stručnu podršku dogovorili postupnu adaptaciju tijekom rujana.Uz spomen posebnog odgojno-obrazovnih programa za rad s djecom s teškoćama u razvoju, iskoristiti ću priliku te reći kako je u tijeku završna faza pisanja posebnih programa za koje su odgojitelji i stručni suradnici tijekom protekle pedagoške godine, pri različitim stručno razvojnim centrima završili profesionalno usavršavanje. To su: program rada s darovitom djecom, integrirani sportski program te posebni program poticanja senzorne integracije. Isti će se nakon verifikacije i dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje očekujemo u rujnu, u sklopu redovnog odgojno-obrazovnog rada u pojedinim odgojnim skupinama provoditi tijekom sljedeće pedagoške godine.

Jesu li Ukrajinci koji su zbog rata napustili svoju zemlju tražili upis svoje djece u vrtiće?

  • Posebno aktualna tema uz upise djece su i nekolicina zahtjeva roditelja izbjeglica izUkrajine. Od 8 zaprimljenih zahtjeva 6 djece je u godini pred polazak u osnovnu školu te je s roditeljima dogovoreno pohađanje programa predškole od mjeseca listopada. Osnovni uvjet za primanje djece izbjeglica je zelena karta i iskaznica uredne procijepljenosti djeteta. U dogovoru s osnivačem u tijeku je cijeli proces pripreme i izrade procedure te će se u skladu s našim mogućnostima upisa, pristupati individualno svakom pojedinom zahtjevu roditelja za uključivanjem djece izbjeglica u naš vrtić. Kako bi kao Ustanova što uspješnije odgovorili i na takvu vrstu izazova, naši stručni suradnici su uz vodstvo psihologa, uz potrebnu dokumentaciju na engleskom, odnosno ukrajinskom jeziku, izradili i prigodni priručnik, u prvom redu namijenjene radu odgojitelja s djecom izbjeglicama, roditeljima, kao i svima ostalim dionicima odgojno-obrazovnog procesa.

Ima li roditelja koji su možda odustali od upisa u Vašu Ustanovu?

  • Roditelji novoprimljene djece su do 30.lipnja imali mogućnost s Ustanovom pristupiti potpisivanju Ugovora o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi. Od 125 djece primljene na redovnim upisima za pedagošku 2022./2023. godinu, roditelji 11-ero djece odustali su od potpisivanja istog, zbog kako navode, upisa djeteta u drugu predškolsku odgojno-obrazovnu ustanovu.

Što je s provođenjem EU projekata?

  • Moram reći da se EU projekt ,,Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“ uspješno nastavlja provoditi i tijekom ljetnog dežurstva u sklopu kojeg je omogućen produljeni boravak djeci u odgojnim skupinama te je rad Ustanove organiziran do 20:00 sati.

GORDANA DRAGAN

ZADNJE OBJAVE