23 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTIPOZIVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA OPĆINE OKRUG U 2023.

POZIVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA OPĆINE OKRUG U 2023.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Okrug raspisuje POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu Nagrada Općine Okrug u 2023.

I. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Okrug u 2023. godini. Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

1) građani; 2) poduzeća i druge pravne osobe i 3) mjesni odbori.

II. Nagrada Općine Okrug dodjeljuje se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života u Općini Okrug.

III. Nagrada Općine Okrug za 2023. dodjeljuje se kao:

1) godišnja nagrada i 2) kolektivna nagrada.

Godišnja nagrada je osobna nagrada koja se dodjeljuje pojedincima za njihov doprinos u jednoj ili više oblasti gospodarskog ili društvenog života.

Kolektivna nagrada dodjeljuje se poduzećima i drugim pravnim osobama za njihov doprinos u jednoj ili više oblasti gospodarskog ili društvenog života.

IV. U jednoj godini može se dodijeliti najviše pet godišnjih i tri kolektivne nagrade. Godišnja odnosno kolektivna nagrada Općine Okrug ne može se dodijeliti istoj osobi odnosno kolektivu prije isteka roka od deset godina od prethodne dodjele.

Godišnja nagrada i kolektivna nagrada ne može se dodijeliti osobama odnosno kolektivima koji na području Općine Okrug žive i djeluju manje od pet godina.

V. Prijedlog za dodjelu nagrade Općine Okrug dostavlja se u pisanom obliku s obrazloženjem, a u privitku treba priložiti isprave kojima se dokazuju navodi iz obrazloženja.

Predlagatelj u prijedlogu mora naznačiti za koju nagradu daje prijedlog, te pismenu suglasnost predloženika da bude kandidat za nagradu.

VI. Rok za dostavu prijedloga je 01. rujna 2023.

VII. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Okrug, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, Bana Jelačića 17., 21 223 Okrug Gornji u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za nagradu Općine“ – Ne otvaraj“.  

Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti u Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti Općine Okrug na telefon 021 796 962 ili e-mail adresu: lokalna.samouprava@okrug.hr

ZADNJE OBJAVE