27 C
Trogir
Petak, 12 kolovoza, 2022
NaslovnicaVIJESTITROGIRPoziv obveznicima poreza na nekretnine

Poziv obveznicima poreza na nekretnine

Grad Trogir, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo uputio je poziv za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

Odredbe Zakona o lokalnim porezima koji se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Za prikupljanje podataka zadužen je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo Grada Trogira koji ovim putemn poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Grada Trogira da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama najkasnije do zakonom propisanog roka 31. listopada 2017. godine koristeći obrasce koji se nalaze na web stranicama Grada Trogira ili u pisarnici na adresi Put Mulina 2a.

Mole se građani i pravne osobe da zbog velikog broja obveznika i količine podataka s popunjavanjem i dostavom obrazaca ne čekaju krajnji, Zakonom propisan rok dostave podataka.

Podaci se mogu dostaviti:

-osobno predajom u pisarnici Grada Trogira u vremenu od 08:00h-14:00h

-putem pošte na adresu Grad Trogir, Put Mulina 2a, 21220 Trogir

-elektroničkim putem na e-mail adresu: pne.trogir@trogir.hr

-za dodatne informacije obratite se na broj telefona 021/798-568 službenici Sandri Čmelar u vremenu od 9-10 sati svaki dan ili elektroničkim putem na e-mail adresu sandra.cmelar@trogir.hr

Napomene za popunjavanje obrasca:

Građani ili pravne osobe koje imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Grada Trogira za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba popunjene obrasce s obje strane potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni pečatom pravne osobe.

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze za nekretninu preneseno na korisnika nekretnine.

U podatke o obvezniku plaćanja obavezno navesti službene podatke iz osobne iskaznice, odnosno službenog registra pravne osobe.

 

 

 

ZADNJE OBJAVE