24 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTITROGIRPlastic Smart Cities Croatia: Trogir Holding uvodi sustav prikupljanja otpadne plastične ambalaže...

Plastic Smart Cities Croatia: Trogir Holding uvodi sustav prikupljanja otpadne plastične ambalaže „od vrata do vrata“

Udruga Sunce, u suradnji s organizacijom WWF Mediterranean, završila je provođenje projekta Plastic Smart Cities Croatia kojemu je cilj bio smanjenje plastičnog otpada u moru. Projekt je trajao dvije godine, a partneri su bili gradovi Dubrovnik i Trogir koji su provedbom aktivnosti doprinijeli smanjenju plastičnog otiska u različitim segmentima društvenog života i lokalne zajednice te potaknuli upotrebu alternativnih rješenja za jednokratnu plastiku.

Poziv za sudjelovanje upućen je u 82 priobalne općine i grada iz četiri dalmatinske županije, njih 16 izrazilo je interes za suradnju, a 11 je pristupilo ispunjavanju upitnika o gospodarenju otpadom. Kao projektni partneri odabrani su Dubrovnik i Trogir te je izrađena Analiza trenutnog stanja gospodarenja otpadnom plastikom i korištenja jednokratne plastike. Potom je izrađen Akcijski plan smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Dubrovniku za razdoblje 2021. – 2026. kao i Akcijski plan smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Trogiru za razdoblje 2021. – 2026.

Gradovi su se obvezali smanjiti količinu odloženog plastičnog otpada za 30 % na pilot-području do 2022. i za 55 % na gradskoj razini do 2025. što će najvećim dijelom postići primjenom sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata u pilot-područjima. Provedbom svih mjera, smanjit će količinu odloženog plastičnog otpada za 4 126,58 tona.

Dubrovnik i Trogir dio su globalne inicijative Plastic Smart Cities koja podržava gradove i naselja na obali u poduzimanju konkretnih mjera za zaustavljanje onečišćenja plastikom, zajedno s drugim mediteranskim gradovima poput Nice, Izmira, Tangera, Amsterdama i Venecije.

  • Problem plastičnog onečišćenja uz ekonomski i zdravstveni pogađa sve zemlje, a naročito one koje imaju izlaz na more. Sve više istraživanja pokazuje da je mikroplastika pronađena i u ljudskoj krvi. Svjesni te problematike, u suradnji sa WWF Mediterranean proveli smo spomenuti projekt, kazala je stručna suradnica na projektima Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Blanka Rakuljić, mag.ing.chem.ing.
  • Akcijski planovi su zapravo dokumenti kojim su se gradovi obvezali poduzeti mjere i aktivnosti radi smanjenja plastičnog onečišćenja. Izdvajam Odluku o ograničavanju jednokratne plastike, provođenje akcija čiščenja, usklađivanje sa zahtjevima EU directive. Dakle, radi se o nizu aktivnosti koje gradovi trebaju poduzeti kako bi dobili status Plastic Smart Cities. Grad Trogir je potpisao Akcijski plan krajem lipnja 2021. Prvo je donesena odluka o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za sve institucije koje su u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Grada kao i Odluka koja ograničava korištenje jednokratne plastike za sva javna događanja u njegovoj organizaciji. Također, u Trogiru su provedene akcije čišćenja. Zatim je Grad, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša, nabavio spremnike za prikupljanje otpada te su pojedini postavljeni u lukama i marinama što doprinosi poticanju nautičara na razvrstavanje otpada. Usprkos poduzetim aktivnostima, Grad čeka još dosta posla, zaključuje Rakuljić.

Trogir Holding uvodi sustav prikupljanja otpadne plastične ambalaže „od vrata do vrata“ na području naselja Plano. Svim korisnicima dodijeljen je kalendar odvoza otpada za 2022., žute vrećice za otpadnu plastičnu ambalažu i plave kante (120 L) za otpadnu papirnu i kartonsku ambalažu. Prema kalendaru odvoza otpada za pilot područje Plano sutra (04. svibnja) odvozi se papir i karton, a prvo prikupljanje otpadne plastike planirano je u srijedu 11. svibnja.

Podsjećamo korisnike na pravilno razvrstavanje otpada:

PAPIRNA I KARTONSKA AMBALAŽA:

DA: novinski papir, časopisi, bilježnice, kartoni, uredski papir, papirnate vrećice, knjige, mape, pisma, papirnata i kartonska ambalaža.

NE: tetrapak ambalaža (od mlijeka, sokova i sl.), plastificirani, metalizirani, zauljeni, masni, prljavi vlažni papir, fotografije, najlonske vrećice, upotrebljene salvete i papirnate maramice.

PLASTIČNA AMBALAŽA:

DA: ambalaža deterdženta, šampona, prehrambenih proizvoda, polietilenske vrećice i folije, mjehurasta ambalaža.

NE: plastična ambalaža onečišćena opasnim tvarima (kemikalije, boje, motorna ulja), ostala neplastična, nečista i neoprana ambalaža.

ZADNJE OBJAVE