16 C
Trogir
Četvrtak, 30 studenoga, 2023
NaslovnicaVIJESTIŽUPANIJAOpćina Okrug: Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Općina Okrug: Natječaj za davanje u zakup javnih površina

 

Općina Okrug je otvorila Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska i naprava na području Općine Okrug

Predmet natječaja je davanje  u  zakup  javnih površina na području Općine Okrug na lokacijama i u svrhu:

– Okrug Donji , Centar mjesta, (Trg rudina), zemljište oznake čest. zem. 2113/1 K.o Okrug, na dijelu čestice zemlje prema  skici lokacije u prilogu, površina zakupa 15 m2 za postavljanje 1 kioska do 12 m2 namijenjenog  za jednostavne ugostiteljske usluge (brza prehrana – fast food),  na vrijeme zakupa do pet godina.

 -Okrug Gornji, Centar mjesta,  zemljište oznake čest. zem.   481 K.o  Okrug, na dijelu čestice prema skici lokacije u prilogu,  površina zakupa 55 m2 za postavljanje 1 naprave za igru – trampolin, na vrijeme do jedne godine. 

Pismene  ponude  sa dokazima o uvjetima i uplaćenoj jamčevini se dostavljaju  u  zatvorenim  omotnicama  na adresu  Općine  Okrug,  Bana  Jelačića  17,  21223  Okrug  Gornji,  s  naznakom  “NATJEČAJ  ZA  ZAKUP  JAVNIH POVRŠINA (navod lokacije koja se nudi) – NE  OTVARAJ”,  u  roku od 8 dana od  dana  objavljivanja Natječaja.

Ostali uvjeti i upute vezani za  Natječaj mogu se dobiti putem telefona broj 021 796 962 ili uvidom u puni tekst natječaja objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Okrug .

 

 

 

ZADNJE OBJAVE