8 C
Trogir
Subota, 9 prosinca, 2023
NaslovnicaVIJESTIŽUPANIJAOPĆINA MARINA OSTVARUJE DRUGI POVIJESNI PROJEKT: NAKON VODE I STRUJA JE DOŠLA...

OPĆINA MARINA OSTVARUJE DRUGI POVIJESNI PROJEKT: NAKON VODE I STRUJA JE DOŠLA NA RED

Prije trinaest godina kada je došao na čelo općine Marina načelnik Ante Mamut odlučio se uhvatiti ukoštac s rješavanjem gorućeg komunalnog problema, a to je vodoopskrba – njezino poboljšanje u priobalju te dovođenje vode u zagorskom dijelu. Taj povijesni projekt gotovo je u cijelosti ostvario, a sada je na red došlo rješavanje zastarjele elektrifikacije koja mještanima godinama stvara velike nevolje, pa se uzrečica “kad u Marini stane vrabac na električni vod” gotovo uvriježila među njima.

Stoga je načelnik angažirao svoga savjetnika za elektroenergetiku izv.prof.dr.sc. Matu Dabro dipl.ing.el. da ponudi cjelovito stručno rješenje, što je on i učinio izradivši studiju “Elektroenergetska mreža i sigurnost opskrbe električnom energijom cijele općine Marina”, u kojoj prikazuje sadašnje stanje i ono što bi se trebalo poduzeti da stanovnici trajno budu zadovoljni.

  • Gotovo u cijelosti iz TS 35/10 kV Marina, električnom energijom se napaja područje te općine kao i  trogirski otoci Drvenik Veliki i Mali, a to je preko 56 transformatorskih stanica 10/0,4 kV, ukupne instalirane snage 17740 kVA. Naselja: Rastovac, Mitlo, Blizna Donja i Blizna Gornja električnu energiju dobivaju iz TS Seget Gornji 2. Ukupno opterećenje TS 35/10 kV Marina u kolovozu 2019. godine iznosilo je 8382 kVA. Elektroenergetska mreža na području općine Marina je izuzetno razgranata s velikom duljinom vodova s obzirom na potrošnju, navodi se u studiji i elaborira razlog problema te donosi način rješenja.

Stanovnici Općine Marina svjedoci su učestalih ispada TS 35/10 kV Marina, a razlog ispada su:

  • izokerauničke prilike (broj grmljavinskih dana) na području kojim prolazi dalekovod 35 kV i
  • radijalno napajana TS 35/10 kV Marina dalekovodom iz TS 110/35 kV Trogir. Rješenje za poboljšanje pouzdanosti mreže i sigurnosti opskrbe električnom energijom cijele općine je u izgradnji kabelskog voda 35 kV koji bi povezao TS 35/10 kV Marina iz TS 110/35 kV Trogir te bi se na taj način osiguralo dvostruko napajanje i veća sigurnost u opskrbi električnom energijom – gotovo bez prekida u opskrbi.

Prof.dr.sc. Dabro obrazlaže predviđene radove za kabel 35 kV, pojašnjavajući kako ukupna dužina kabelske trase od TS 110/35 kV Trogir do TS 35/10 kV Marina iznosi 15400 metara te da je cijeli posao podijeljen u dvije faze koje obuhvaćaju i dvije određene trase.

Prva faza radova

Duljina te trase je 7600 metara i to od TS 110/35 kV Trogir do uključivo i prolaz ispod raskrižaja državne i županijske ceste u Seget Vranjici do TS 20(10)/0,4 kV Vranjica 9. Radovi na iskopu KB kanala i polaganju kabela su izvedeni u cijelosti, osim u Trogiru u dužini oko 985 m. Za ovu dionicu podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu, a radovi se planiraju izvesti u 2021.

Druga faza radova

Duljina  te trase je 7800 metara i to od TS 20(10)/0,4 kV Vranjica 9 do TS 35/10 kV Marina. Radovi su započeli 22.03.2021. Planira se iskopati KB kanal i položiti kabela do TS 10/0,4 kV Najevi 2 (Uljara). Završetak radova na iskopu KB kanala i polaganju kabela za cijelu dionicu planira se u veljači 2022. godine.

Nadalje, u studiji se navode razlozi učestalih prekida struje u naseljima: Vinišće, Lubljeva, Sevid i Sevid na moru i nudi temeljno njihovo rješenje.

Naselja Vinišće, Ljubljeva, Sevid i Sevid na moru opskrbljuju se električnom energijom preko radijalnih 10 kV dalekovoda. Dalekovodi su izuzetno dugi, neodgovarajućeg presjeka, preopterećeni i s padom napona više od 7 posto.

Naselja Vinišće i Ljubljeva imaju četrnaest (14) TS 10/0,4 kV u pogonu. Kabelski su povezane tri TS, dakle 21,43posto. Poboljšanje mreže te kvaliteta i sigurnost u opskrbi električnom energijom planira se ostvariti i izgradnjom još dvije (2) TS 10/0,4 kV (Vinišće 15 i Vinišće 17). Zamijenjena je TS 10/0,4 kV Vinišće 4 s KTS 20(10)/0,4 kV Vinišće 18 s povećanjem snage za 2,52 puta. Kod TS 10/0,4 kV Vinišće 5 povećana je snaga za 2,5 puta.

Naselja Sevid i Sevid na moru imaju sedam (7) TS 10/0,4 kV u pogonu. Kabelski je povezano pet TS, dakle 71,43posto.

Temeljno rješenje za poboljšanje pouzdanosti mreže te kvalitetnu i sigurnu opskrbu električnom energijom naselja Vinišće, Ljubljeva, Sevid i Sevid na moru je u izgradnji dvostrukog kabelskog voda 20(10) kV iz TS 35/10 kV kV Marina te izgradnja kabelskog voda od STS 10/0,4 kV Vinišće 7 do TTS 10/0,4 kV Sevid 1 (Selo). Cijeli posao je podijeljen u dvije faze.

Prva faza radova

Kabelska trasa od STS 10/0,4 kV Vinišće 7 do TTS 10/0,4 kV Sevid 1(Selo) ukupne dužine 4140 metara završena je u dužini od 3320 metara s položenim kabelom u ožujku 2021. godine. Preostali dio trase od 820 metara na strani Ljubljeve u dužini cca 220 m iskopan je KB kanal i položen kabel u listopadu 2021. godine, a preostalih 600 m na strani Sevida planira se izvesti do kraja 2021. godine.

Druga faza radova  

Izrađen je Glavni projekt i u završnoj fazi je izrada geodetskog elaborata za izgradnju kabelskog voda 20(10) kV od TTS 10/0,4 kV Marina 1(Selo) do KTS Vinišće 6 i izgradnja kabelskog voda 20(10) kV od TTS 10/0,4 kV Marina 1(Selo) do TTS Vinišće 3 (Dubrave) i izgradnja kabelskog voda 20(10) kV iz TTS 10/0,4 kV Vinišće 3 (Dubrave) do STS Vinišće 7 (Ljubljeva). Kroz studeni  planirano je podnijeti zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Izvođenje radova planira se u 2022. godini. Izgradnjom navedenih kabelskih trasa i stavljanjem kabela pod napon, navedena naselja imat će pouzdanu elektroenergetsku mrežu te kvalitetnu i sigurnu opskrbu električnom energijom – gotovo bez prekida, stoji u studiji.

Što se pak reciklažnog dvorišta tiče navodi se kako će se za njegove potrebe u poslovnoj zoni Vinovac izgraditi TS 20(10)/0,4 kV Vinovac 5. Dosada je izrađen glavni projekt za TS i priključni KB 20(10) kV. Podnesen je zahtjev za građevinsku dozvolu za KTS 20(10)/0,4 kV Vinovac 5. Privode se kraju i aktivnosti za podnošenje zahtijeva za građevinsku dozvolu za priključni KB 20(10) kV. Izvođenje radova planira se u idućoj  godini.

Naselje Marina ima devet TS 10/0,4 kV u pogonu. Kabelski je povezano šest TS, dakle 66,67posto. Poboljšanje mreže te kvaliteta i sigurnost u opskrbi električnom energijom planira se ostvariti izgradnjom još tri TS 10/0,4 kV (Marina 10, Marina 11 i Marina 14) te zamjenom i povećanjem instalirane snage dvije TS 20(10)/0,4 kV. Dobivena je građevinska dozvola za zamjenu TS 10/0,4 kV Marina 1(selo) s TS Marina 13. Provode se aktivnosti za zamjenu TS 10/0,4 kV Marina 3(Prališće) s TS Marina 15.

Naselja Vrsine i Poljica imaju šest TS 10/0,4 kV u pogonu. Kabelski su povezane četiri TS, dakle 66,67posto. Poboljšanje mreže te kvaliteta i sigurnost u opskrbi električnom energijom planira se ostvariti izgradnjom još dvije TS 10/0,4 kV (Vrsine 7 i Vrsine 9) te zamjenom i povećanjem instalirane snage za jednu TS 20(10)/0,4 kV. Provode se aktivnosti za dobivanje građevinske dozvole za zamjenu TS 10/0,4 kV Vrsine 2 s TS Vrsine 8 i kabelski rasplet za TS Vrsine 8.

Naselja Pozorac, Gustirna i Rastovac imaju sedam TS 10/0,4 kV u pogonu. Kabelski je povezana samo TS 10/0,4 kV Gustirna 1(škola) u dužini 670 m prema Pozorcu. Izdana je elektroenergetska suglasnost broj od 20. travnja 2021. godine za kabliranje DV TS 35/10 kV Marina – TS 10/0,4 kV Pozorac 1 – TS 10/0,4 kV Rastovac 1 s jednim (1) KB. U tijeku su razgovori s HEP-ODS d.o.o., DP ED Split da se izda nova elektroenergetska suglasnost u kojoj bi bila dva KB od TS 35/10 kV Marina do TS 10/0,4 kV Pozorca 1, a od Pozorca jedan KB do TS Rastovca 1 i KB u dužini oko 500 metara za spoj s kabelom za TS 10/0,4 kV Gustirna 1 (škola). Planira se u 2022. godini izraditi glavni projekt te ishoditi sve suglasnosti i uvjete na glavni projekt te podnijeti zahtijeva za građevinsku dozvolu, stoji u spomenutoj studiji.

  • Nakon godina provedenih na mjestu načelnika općine nisam mogao “ući” u kompletnu  elektroenergetsku problematiku na našem području, pa sam odlučio zatražiti pomoć struke, a  izv.prof.dr.sc. Mate Dabro ,dipl. ing.el. na tom polju je po mišljenju mnogih najkompetentniji. Godinama sam se mučio iznaći rješenje, svjestan kakve probleme imaju stanovnici, obijajući vrata trogirskog i splitskog HEP-a, čak sam odlazio i u Zagreb, ali pomaka nije bilo. Ova studija nudi konkretna rješenja. Činjenica je da je Marina glede elektrifikacije zapuštena općina, da se na tom polju nije ulagalo posebno u kabliranje dalekovoda, a poznato je kako se 17 marinskih naselja protežu na području od 110 četvornih kilometara, pojašnjava načelnik Ante Mamut.
  • Dvostruko napajanje iz pravca Trogira, kablirani podzemni dalekovod za Vinišće i Sevid, te podzemni dalekovod za Pozorac, Gustirnu i zagorski dio općine, temelji su poboljšanja električne energije na području općine Marina te Drvenika Velikog i Malog. Nadam se da će se u iduće četiri godine i ovaj povijesni projekt u cijelosti ostvariti, a on je preduvjet za ostanak stanovnika, poboljšanja njihovog životnog standarda, ali i razvoj turizma koji je u sve većem uzletu, zaključio je marinski načelnik Mamut.

GORDANA DRAGAN

ZADNJE OBJAVE