9 C
Trogir
Ponedjeljak, 28 studenoga, 2022
NaslovnicaVIJESTIŽUPANIJAOKRUG: Natječaj za financiranje projekata u sportu

OKRUG: Natječaj za financiranje projekata u sportu

Općinski načelnik Općine Okrug objavljuje „JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKTA UDRUGA U SPORTU ZA 2019. GODINU“.

U Proračunu Općine Okrug za 2019 godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Okrug, a obuhvaćaju aktivnosti:

– provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži;

– djelovanje sportskih udruga;

– sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja;

– sportsko – rekreacijske aktivnosti građana;

– sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Okrug čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Okrug u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nadležni upravni odjel Općine Okrug ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje. 

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Okrug www.okrug.hr zajedno s objavom Natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana. Počinje teći od  dana objave odnosno od 15. siječnja 2019. godine i traje do zaključno sa 14. veljače 2019. g.

Više informacija na „Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u sportu za 2019″.

ZADNJE OBJAVE