24 C
Trogir
Subota, 13 kolovoza, 2022
NaslovnicaVIJESTIŽUPANIJAOKRUG GORNJI: Otvoren natječaj za financiranje udruga

OKRUG GORNJI: Otvoren natječaj za financiranje udruga

Načelnik Općine Okrug Ivica Radić objavo je Javni natječaj za financiranje godišnjih  programa udruga u kulturi Općine Okrug za 2019.godinu.

U proračunu Općine Okrug za 2019.g. osigurana su sredstva za financijsku potporu programa u kulturi definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Okrug, a obuhvaćaju aktivnosti: galerijska/likovna djelatnost, koncertna djelatnost, kulturno-umjetnički amaterizam, manifestacije u kulturi.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Okrug za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 275.000,00kn.

 Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području općine Okrug kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Okrug, čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika općine Okrug u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel Općine Okrug ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje su objavljene na web stranici Općine Okrug www.okrug.hr zajedno s objavom natječaja.

Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja te se nalaze na službenim stranicama Općine Okrug www.okrug.hr

 Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči, web stranici Općine Okrug.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA OKRUG, Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti, Bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

„Javni poziv za financiranje programa udruga na području kulture za 2019.godinu .- Ne otvaraj“.

ZADNJE OBJAVE