17 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTITROGIROBNOVA MUZEJA GRADA TROGIRA

OBNOVA MUZEJA GRADA TROGIRA

NA SUVREMEN NAČIN PREZENTIRAT ĆE BOGATU KULTURNU BAŠTINU

Prema zahtjevima muzejske struke dugi niz godina, skoro dva desetljeća, traje obnova Muzeja grada Trogira i zgrada koje su u njegovu sklopu kako bi ta kulturna ustanova sačuvala autohtoni izgled, ali i dobila neke nove modernije uređene prostore te novi suvremeni stalni postav. Smješten je u palači plemićke obitelji Garagnin-Fanfogna sagrađenoj polovinom 18 st., koja u jednom dijelu nosi izrazito kasno barokna obilježja, a u drugom starijem dijelu karakteristike od romanike do baroka.

U tijeku je uređenje predprostora na katu zgrade, ispred budućih novih kancelarijskih ureda, koji su započeli prošle godine te se nastavili u ovoj. Prema riječima ravnateljice dr.sc. Fani Celio Cega sanira se prostor prvog i drugog kata te se izrađuju nove drvene stube s pripadajućom ogradom. Naime, uklonila se trula međukatna drvena konstrukcija i postavlja se nova od novih greda kao i novi drveni pod. Ministarstvo kulture i medija za taj posao osiguralo je ove godine  iznos od 150.000 kuna, a Grad Trogir 300.000 kuna.  

  • Obnova palače provodi se dugo budući da se radi o derutnoj zgradi, ali i onoj u kojoj su nekoć obitavali i brojni stanari koji su živjeli na drugom i trećem katu, pa je otišlo i dosta vremena na rješavanju problema njihovog iseljenja. U sljedećem trogodišnjem razdoblju planira se potpuno uređenje drugoga kata zapadnog kasno baroknog dijela palače predviđenog za nove urede. Sada su uredi smješteni na prvi kat na kojem će ostati knjižnica Garagnin – Fanfogna, kao dio stalnog postava te reprezentativan dio za posebne službene posjete, također dio postava (namještaj 19. stoljeća – dnevna soba), kazuje ravnateljica.
  • Nakon uređenja drugoga kata slijedi preuređenje spomenutoga prvog kata baroknog dijela palače. Potom, u drugoj fazi, uređenje starijeg dijela zgrade (stilska obilježja od romanike do baroka) u kojoj je sada smješten dio stalnog postava. Obnovom cijele palače stvorit će se prostor u kojemu će se novim postavom na suvremen način moći prezentirati široj javnosti bogate, restaurirane zbirke Muzeja i kulturno-povijesna baština Trogira, dok će dodatni sadržaji podići kvalitetu iskustva posjetitelja, dodala je ravnateljica.

Podsjetila je kako je u sklopu projekta cjelovite obnove dosada između ostalog završena sanacija i izmjena svih krovišta, pročelja i prozora dijela zgrada, balkonskih ograda, preuređena Galerija “Cate Dujšin Ribar” u višenamjensku prostoriju, obavljeno saniranje gotičke trifore i sobe Ivana Duknovića, saniranje vanjskih zidova koji su se oronuli, izrađeni su novi zatvori i „škure“ za prozore te manji popravci, saniranje manje katnice te hidroizolacije na sjevernoj terasi kao i saniranje stropa te zidova u etnografskoj zbirci. Nakon toga prišlo se obnovi unutrašnjosti, pa je sanirana međukatna konstrukcija između drugog kata i potkrovlja, učvršćen luminarij te izvršeni manji popravci na krovu. Istaknula je kako je sondiranje zidova otkrilo oslikanja na stropu i zidovima o čemu je načinjen elaborat istraživanja.

Tijekom dva desetljeća Ministarstvo kulture u obnovu trogirskog Muzeja utrošilo je oko tri milijuna kuna, a Grad Trogir milijun.

GORDANA DRAGAN 

Foto: Maja Maljković Zelalija

ZADNJE OBJAVE