36 C
Trogir
NaslovnicaOstaloSERVISNE INFORMACIJEObavijest o načinu i vremenu rada sa strankama Općine Okrug

Obavijest o načinu i vremenu rada sa strankama Općine Okrug

RAD SA STRANKAMA U UPRAVNIM TIJELIMA OPĆINE OKRUG OD 01. lipnja 2020. GODINE ODVIJAT ĆE SE NA SLJEDEĆI NAČIN:

· Upite, zahtjev i molbe stranke mogu dostavljati Općini Okrug u uredovno radno vrijeme putem elektroničke pošte, telefona i putem pružatelja poštanskih usluga te putem pisarnice u uredovno radno vrijeme.

· Kada zahtjeve i potrebe stranke ne mogu riješiti bez dolaska u općinsku zgradu neposredni rad sa strankama obavljat će se u dogovoreno vrijeme u posebnoj prostoriji za rad sa strankama, a temeljem prethodne usmene, telefonske ili elektroničke najave.

· U službene prostorije mogu pristupiti samo stranke čiji se zahtjevi ne mogu riješiti bez njihove prisutnosti prema obavijesti službenika o datumu i vremenu prijema.

· Prije ulaska u službene prostorije Općine Okrug sve stranke bit će upućene na korištenje dezinfekcijskog sredstva za ruke te će se propuštati sukladno uputama ovlaštenih djelatnika na ulazu kako bi se izbjegla zadržavanja u zatvorenim javnim prostorima.

Kontakti općinske uprave:

Kontakt za sastanke: 091 200 6068

Pisarnica: 021 887 314, pisarnica@okrug.hr

Komunalni redar: 091 200 4173, komunalni.redar@okrug.hr

Financije: 021 887 656, financije@okrug.hr

Komunalni doprinosi/legalizacija: 021 796 840, komunalni.prihodi@okrug.hr

Komunalna naknada: 021 688 500, 021 887 656, financije@okrug.hr

Prostorno uređenje: 021 796 961, opcina-okrug@st.t-com.hr

Društvene djelatnosti: 021 796 962, lokalna.samouprava@okrug.hr

Ured načelnika: 021 886 353, ivana.rapic@okrug.hr

ZADNJE OBJAVE