29 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTITROGIRNA PODRUČJU KAŠTELA I TROGIRA VIŠE OD 100 KOLEKTORA SPREMNO ZA PRIKLJUČENJE

NA PODRUČJU KAŠTELA I TROGIRA VIŠE OD 100 KOLEKTORA SPREMNO ZA PRIKLJUČENJE

Priključenje je zakonska obveza, a protupravna priključenja zakonski kažnjiva

U okviru radova na izgradnji nove mreže vodoopskrbe i odvodnje projekta aglomeracije Kaštela i Trogir, trenutno je dovršeno i spremno za priključenje više od 100 kolektora na području Kaštela i Trogira. Stanovnici ulica u kojima su radovi završeni, ukoliko to još nisu učinili, trebaju u što skorijem roku podnijeti zahtjev za priključenje.

Status podnesenog zahtjeva nije potrebno provjeravati, već će službe ViK-a zvati korisnike čiji su objekti na kolektorima spremnim za priključenje.

Važno je napomenuti kako je priključak na novoizgrađenu javnu mrežu zakonska obveza. Člankom 55. Zakona o vodama propisano je da je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja. Ukoliko vlasnik ili drugi zakoniti posjednik ne priključi svoju izgrađenu građevinu na dostupnu javnu mrežu, prema Zakonu o vodnim uslugama propisane su novčane kazne u iznosu do 2.000 do 10.000 kuna, dok su za pravne osobe propisane kazne i do 100.000 kuna.

Novoizgrađeni sustav razdjelnog je tipa (oborinska odvodnja odvojena je od fekalne) i bazira se isključivo na prihvatu fekalnih otpadnih voda kroz kućne priključke. Pregledom terena uočeno je da su pojedini korisnici odvodnju svojih oborinskih voda s krova kroz oluke i odvodnju okućnice protuzakonito usmjerili u istu odvodnu instalaciju, za što novoizgrađeni kanalizacijski sustav nije proračunat te oborinske vode ne može prihvatiti. Nužno je što hitnije odspojiti takve priključke, jer je zabranjeno spajanje oborinskih i podzemnih voda, kako je i navedeno u svakoj Odluci o dozvoli priključenja i svakom Ugovoru.

Također, važno je ukinuti postojeće sabirne/bio/septičke jame te staviti ih izvan funkcije prilikom izvedbe kanalizacijskih priključaka, tako da sanitarna odvodnja iz kućnih vertikala ide direktno u priključno okno. 

Protupravno priključenje je zakonski kažnjivo, što će na terenu, sukladno Zakonu, kontrolirali vodni redari ViK-a.  

Iz Vik-a posebno apeliraju na stanovnike ulica u kojima su radovi dovršeni i u kojima su kolektori spremni za priključenje, a koji još nisu poslali Zahtjev za priključenje da to učine u što skorijem roku. Popis DOKUMENTACIJE I OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIKLJUČENJE možete preuzeti na Internet stranici ViK-a: OVDJE

U tablici se nalaze sve ulice i kolektori spremni za priključenje.

Tekst: Priopćenje za medije ViK d.o.o. Split

ZADNJE OBJAVE