37 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTITROGIRGRAD TROGIR DOBIO SREDSTVA IZ EU FONDOVA ZA MEĐUNARODNI PROJEKT ZAŠTITE OKOLIŠA

GRAD TROGIR DOBIO SREDSTVA IZ EU FONDOVA ZA MEĐUNARODNI PROJEKT ZAŠTITE OKOLIŠA

Grad Trogir dobitnik je sredstava iz EU fondova za realizaciju međunarodnog projekta pod nazivom „ ECOEU – The European Ecology Protection Twinning Project „. Grad Trogir je izradio i aplicirao projekt na EU fondove u rujnu prošle godine, te je nakon postupka evaluacije objavljeno da je navedeni projekt među 5 najbolje rangiranih projekata od preko 500 apliciranih projekata širom Europe.

U okviru realizacije ECOEU projekta Grad Trogir kao nositelj projekta organizirati će međunarodni kongres na kojem će sudjelovati preko 300 sudionika iz 10ak Europskih Gradova. ECOEU projekt je posvećen prilikama i izazovima u managementu i zaštiti okoliša, podizanju znanja i svijesti o važnosti očuvanja okoliša, te aktivnom uključivanju građana u upravljanje i procese donošenja odluka. Projekt se financira sredstvima iz Programa Europa za Građane.

Opći cilj projekta je poboljšati javnu uporabu i održivo upravljanje zaštitom okoliša kroz aktivno uključivanje građana i interesnih skupina u donošenju odluka, te identificiranje prioritetnih problema. Kroz predviđene projektne interaktivne aktivnosti ovaj projekt će za specifičan cilj  imati poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje mogućnosti društvenog i međukulturnog angažiranja i volontiranja na razini Unije. Također će se značajan naglasak staviti na  podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša i aktivnog uključivanja građana u navedeno područje.

Kroz kreativne interaktivne projektne aktivnosti, radionice, predavanja, a osobito kroz izravna iskustva na terenu i ekološke akcije i dr. građani i struka imati će priliku da bolje razumiju mehanizme za stvaranje politika EU-a, strategije, te kako iskoristiti dostupne alate za ostvarenje ciljeva i budućeg privlačenja sredstava iz EU fondova za infrastrukturne projekte u Gradu Trogiru i partnerskim Gradovima iz područja zaštite okoliša.

Jedna od horizontalnih značajki ovoga projekta će svakako biti izgradnja međunarodne platforme koja će podržavati lokalne vlasti da se uključe u prekogranično umrežavanje, poticanje integracije organizacija civilnog društva i volontera, prepoznavanje značaja prekogranične suradnje između organizacija i institucija u partnerskim gradovima.

Ovaj projekt je od ključnog značaja za Grad Trogir prvenstveno iz razloga što će u kontekstu privlačenja novca iz EU fondova postaviti smjernice i  kreirati operativni plan, temeljem čega će se krenuti u razradu projektnih mogućnosti, kako bi se identificirani prioritetni problemi u Gradu Trogiru iz područja zaštite okoliša počeli financirati sredstvima iz EU fondova.

Međunarodno priznati stručnjaci i dužnosnici EU institucija sudjelovati će u projektu i predstaviti će moguća modelska rješenja za privlačenje sredstava iz EU fondova za potrebe zaštite okoliša u Gradu Trogiru ( kao što su deponij, reciklažna dvorišta, obnovljivi izvori energije i slično ).

ECOEU projekt će tijekom svoje realizacije uključiti građane kao aktivne sudionike u sljedećim područjima: Promicanje odgovornog odnosa prema zaštiti okoliša, sudjelovanje u održivom upravljanju , razvijanje pilot EU akcije volontera za održivu zaštitu okoliša, jačanje osjećaja aktivnog građanstva EU.

U projektne aktivnosti u Trogiru sudionici ( institucije i organizacije, srednjoškolci i studenti, građani, stručnjaci, profesionalci, interesne skupine i dionici ) će biti uključeni u :

Predavanja, radionice i sastanke-gdje će učiti o relevantnim EU politikama, te kako utjecati na njih

Podizanje svijesti i ekološke akcije- kako bi doživjeli društveni angažman

Izrada strateških i operativnih  dokumenata, akcijskih planova,  alata i smjernica za buduće djelovanje i projekte.

Europska Ekološka Federacija će također  biti uključena u realizaciju ovoga projekta u Trogiru.

ZADNJE OBJAVE