23 C
Trogir
NaslovnicaKULTURAGlazbena škola Josipa Hatzea DO Trogir: Otvorene su prijave za upis novih...

Glazbena škola Josipa Hatzea DO Trogir: Otvorene su prijave za upis novih polaznika

Otvoren je NATJEČAJ za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2019/20 u matičnoj školi u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Supetar, DO Postira, DO Bol, DO Hvar, DO Jelsa, DO Vis

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr Postupak teče po fazama kako slijedi:

1. online prijave počinju 16. 04. i traju do 30. 04. 2019. u 24:00h

2. termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici

3. rezultati prijemnog bit će objavljeni 05. 06. 2019.

4. objava upisnih kvota po programima 26. 08. 2019.

5. odabir željenog instrumenta počinje 26. 08. u 12:00h i traje do 28. 08. 2019. u 12:00h

6. upisi su 29. 08. 2019.

Programi koji se upisuju u ljetnom upisnom roku  u  DO Trogir : klavir, violina, violončelo, gitara flauta, klarinet, truba

Termin prijemnih ispita u  DO Trogir  je srijeda, 8. svibnja,  u 16:30, 17:30 i 18:30, a ukoliko se pokaže potreba provest će se 2. ciklus upisa.

Više o upisima možete vidjeti na linku: GŠJH

 

ZADNJE OBJAVE