26 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTITROGIRDrvenčani peticijom protiv lovišta prikupili 453 potpisa

Drvenčani peticijom protiv lovišta prikupili 453 potpisa

Splitsko dalmatinska županija objavila je 30. srpnja JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zajedničkih lovišta na otocima Drveniku Velom i Malom. Na sastancima otočkih mjesnih odbora donesena je odluka kojom su izrazili protivljenje spomenutoj koncesiji. Stoga su otočani pokrenuli peticiju za koju su prikupljali potpise do 31. kolovoza. Ovim putem obavještavaju kako su peticiju potpisale ukupno 453 osobe od čega 263 fizičkih potpisa te 190 putem interneta.

Također, napisali su pismo u kojem detaljno objašnjavaju razloge zašto su protiv ustanovljavanja zajedničkog lovišta, a time i protiv izdavanja koncesije za otok Drvenik Veli te su ga predali županu Blaženku Bobanu, trogirskom gradonačelniku Anti Biliću, predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću, te Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu Regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvu Gospodarstva i održivog razvoja.

PISMO PREDSTAVNIKA MJEŠTANA, STANOVNIKA I/ILI VLASNIKA NEKRETNINA OTOKA DRVENIKA VELOG

Predstavnici mještana, stanovnika i/ili
vlasnika nekretnina
otoka Drvenika Velog

Splitsko-dalmatinska županija
N/R Blaženka Bobana
Domovinskog rata 2/V
21000 Split

PREDMET: Peticija stanovnika i/ili vlasnika nekretnina i zemljišta
Drvenika Velog protiv ustanovljavanja, a time i davanja u zakup
navedenog lovišta

Poštovani župane Boban,
u privitku Vam dostavljamo peticiju građana/stanovnika i/ili vlasnika
nekretnina otoka Drvenika Velog (u daljnjem tekstu Drvenik) koja
sadrži 263 fizičkih potpisa te ispis 190 potpisa peticije pokrenute putem
interneta.
S tom peticijom se gore navedeni protive

 1. ustanovljavanju lovišta prema Zakonu o lovištu (NN 99/2018) XVII
  /104.
 2. Javnom natječaju za davanje u zakup navedenog lovišta, objavljenom
  pod oznakom Klasa : 323-01/20-01/06, URBROJ: 2181/1-02-20-2 od
 3. srpnja 2020.
  Obrazloženje:
 4. Teren na Drveniku je nepregledan, ograđen suhozidima, makijom,
  kamenjarom.
  Lov na Drveniku ugrožava živote te postoji velika mogućnost
  ranjavanja djece i ostalih stanovnika, ruralnih turista, izletnika,
  posjetitelja, vikendaša, ribara i sudionika nautičkog turizma što može
  završiti pogubno.
  Lovačko oružje ima domet između tri i pet tisuća metara, često se
  zloupotrebljava i vojno oružje, osobito u noćnom lovu, koje ima domet
  preko pet tisuća metara, a koriste se i specifične noćne sprave.
  Razmak između naseljenih točaka, protupožarnih puteva koji se koriste
  kao poveznice između zaseoka i obradivih površina bitno je manji od
  dometa oružja.
  (Prilog Prostorni plan Drvenika Velog). Uz to se na nekim
  područjima Drvenika još uvijek nalaze mine i neeksplodirane avionske
  bombe iz Drugog svjetskog rata.
  Lokacija objekata i konfiguracija terena je nepregledna, onemogućava
  bilo kakvu uporabu naoružanja pa tako i lovačkog. Razmak između
  naseljenih točaka* i ograda koje se obrađuju u potpunosti sprječava
  uporabu oružja. Dakle postoji velika mogućnost ranjavanja ljudi što
  može završiti pogubno.
  *Pored glavnog naselja postoji
  a. više zaseoka kao Kačina, Pernatice Vele i Male,
  Solinska, Kokošinje, Krknjaši, Širan, Porat, itd.,
  b. kuće na osami,
  c. stari dvori koji se aktualno preuređuju u ruralne
  svrhe za očuvanje kulturne baštine i
  d. protupožarni putevi koji povezuju zaseoke i kuće, a
  obnovljeni su od strane stanovnika s Hrvatskim šumama.
  Izvjestan broj stanovnika otoka su Hrvatski branitelji koji se sada bave
  s uzgojem nasada i obradom svojih posjeda. To njima pomaže u
  liječenju PTSP-a. Pojavljivanje osoba s oružjem na otoku i na njihovim
  zemljištima za njih predstavlja stres i vraća ih u traumatična sjećanja
  Domovinskog rata.
 5. Zakup navedenog lovišta implicira degradaciju, umjesto razvoja otoka
  u smjeru održivog razvoja koji propisuje aktualni Zakon o otocima
  NN 116/18, 73/20, koji je na snazi od 4. 7. 2020. godine.
 6. Također se dovodi u opasnost opstanak suhozida, zaštićene
  nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a. U odnosu na Zakon o
  otocima tim je zakonom zaštita otoka propisana.
 7. Sve parcele/ ograde ograđene su suhozidima i time sprječavaju
  prirodnu migraciju dlakave divljači. Zakon o lovstvu (NN 99/2018)
  također izjašnjava da se lovište na terenu ograđenom ogradama ne
  ustanovljava:
  „…u rasadnicima, nasadima voćaka, vinove loze i višegodišnjega
  ukrasnog, ljekovitog i drugog bilja koji su namijenjeni intenzivnoj
  proizvodnji te pašnjacima, ako su ograđeni ogradom koja sprječava
  prirodnu migraciju dlakave divljači…“ (II. LOVIŠTA, VRSTE LOVIŠTA I
  POVRŠINE NA KOJIM SE NE USTANOVLJUJU LOVIŠTA/1. Lovišta/
  Članak 11. (3) Po zakonu o lovstvu /Klasa: 011-01/18-01/126 /Urbroj:
  71-06-01/1-18-2 tiskano u Narodnim novinama (NN 99/2018) dana
  09.11.2018)
 8. Mještani su uvjereni da bi neki budući zakupnik lovišta na otok mogao
  naseliti još neku vrstu divljači koja bi mogla teško i dugotrajno
  poremetiti ekološku ravnotežu otoka. Trenutno postoji autohtona
  divljač (fazani, zečevi, kunići) kao i neautohtone (divlje svinje i
  čagljevi dovedeni od prijašnjeg koncesionara).
 9. Na otoku nema prirodnog izvora pitke vode i time se dovodi u pitanje
  adekvatno gospodarenje lovištem te opasnost od životinja koje će u
  potrazi za vodom dolaziti bliže kućama i time ugrožavati zivote
  stanovnika.
 10. Mi želimo zadržati autonomiju da sami odlučimo, a ako nam bude
  trebala pomoć lovaca, da ih samoodgovorno možemo pozvati.
  Europska Unija – Presuda najvišeg europskog suda EGMR 2012
 11. lipnja 2012. Europski sud za ljudska prava presudio je da obvezno
  članstvo u lovačkom udruženju krši ljudska prava ako stanodavac odbije
  loviti iz etičkih razloga.
  Nije kompatibilno sa zaštitom imovine zajamčene Konvencijom o ljudskim
  pravima ako su vlasnici imovine obvezno članovi lovačkog udruženja i stoga
  protiv svoje volje moraju tolerirati lov na svom posjedu.
  Zbog presude najvišeg europskog suda, Savezna Republika Njemačka bila je
  dužna u skladu s tim izmijeniti svoje zakonodavstvo o lovu. 6. prosinca
 12. na snagu je stupio „Zakon o izmjeni pravila o lovu“.
  U Njemačkoj se svi mogu obratiti nižem lovnom tijelu da mu se imovina
  smiri prema zakonu o lovu.
  Stanovnici Drvenika očekuju od Republike Hrvatske
 13. da im prema njihovom osnovnom ljudskom pravu definiranom i po
  propisima Europske unije kao i po Ustavu Republike Hrvatske po
  kojem je vlasništvo nepovredivo, osigura pravo na neometano
  upravljanje vlastitim zemljištem.
 14. da se respektira njihov stav prema životinjama, jer ne dopuštaju da se
  životinje ubijaju na njihovim posjedima i ogradama jer i one imaju
  pravo na život.
 15. da se poštuje:
  a. Zakon o otocima NN 116/18, 73/20, koji je na snazi od
 16. 7. 2020. godine.
  b. Zakon o lovstvu (NN 99/2018) dana 09.11.2018.
 17. da se poštuje zaštićena nematerijalna kulturna baština UNESCO-a.
  Zaključak:
  Iz gore navedenih razloga na otoku Drveniku ne postoji lokalna volja ni sa
  strane stanovništva niti sa strane mjesne samouprave kao ni uvjeti –
  ekološki i krajobraza za ustanovljavanje lovišta, a time i za javni natječaj
  davanja u zakup navedenog lovišta.
  U očekivanju pozitivnog rješenja sukladno željama domicilnog stanovništva
  srdačno Vas pozdravljamo.
  S poštovanjem,
  Predstavnici mještana:
  dr. med. Lovorka Kostović
  specijalist interne medicine i pneumologije
  specijalist opće medicine
  Master of Public Health (MPH)
  Hrvoje Majić, dipl. ing. strojarstva
  pukovnik i HRVI
  Mario Meštrović, dipl. iur.
  Ivan Skoko
  zapovjednik broda
  Drvenik Veliki, 30. kolovoza 2020. godine
  Na znanje:
  Splitsko-dalmatinska županija, N/R Blazenka Bobana, Zupan,
  Domovinskog rata 2/V, 21000 Split, blazenko.boban@dalmacija.hr
  Ured Gradonačelnika grada Trogira, Trg Ivana Pavla II I/II, 21220 Trogir
  tajnica@trogir.hr ; frane.zizak@trogir.hr; ivan.mestrovic@trogir.hr
  Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
  Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb
  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80,
  10000 Zagreb
  Predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću, Trg sv. Marka
  6, 10000 Zagreb

ZADNJE OBJAVE