Trogirski portal - Dnevno svježe vijesti

INFO

Utorak, 21 Siječanj 2020 07:57

Medicinska rehabilitacija u ustanovi ''BIOKOVKA''

Napisao 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Pozivaju se umirovljenici i korisnici prava iz socijalnog programa Općine Okrug sa zdravstvenim tegobama/bolestima za koje postoji potreba medicinske rehabilitacije zainteresirani da pravo rehabilitacije ostvare u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju ''BIOKOVKA" - Makarska, da podnesu zahtjev Općini Okrug radi prava na financiranje troškova za prijevoz i smještaj (puni pansion) u navedenoj ustanovi. Vrijeme planiranog odlaska/boravka u ''BIOKOVKU'' jeste u mjesecu ožujku 2020. godine.

Umirovljenik/korisnik prava iz socijalnog programa može pravo na financiranje aranžmana u ''BIOKOVKI'' ostvariti ako su ispunjeni slijedeći uvjeti: prijavljeno prebivalište na području Općine Okrug, status umirovljenika/korisnika prava socijalne skrbi, medicinska dokumentacija o bolestima za koje postoji potreba rehabilitacije. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji obvezno treba dostaviti slijedeće isprave: osobnu iskaznicu (u preslici), odrezak od zadnje mirovine/potvrda Porezne uprave o visini dohotka i prihodima, medicinsku dokumentaciju (nalaz neurologa, fizijatra ili radiološki nalaz u preslici). Zahtjev sa prilozima treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA OKRUG, Bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji, s naznakom “MEDICINSKA REHABILITACIJA U BIOKOVKI – ne otvaraj“.

Rok za dostavu zahtjeva je 29. siječnja 2020. godine, pri čemu zahtjev mora stići na općinski protokol u navedenom roku bez obzira na način dostave.

Otvaranje zahtjeva obaviti će povjerenstvo sastavljeno od 3 (tri) člana, koje će zapisnički utvrditi pristigle zahtjeve, da li su uredni u smislu vremena podnošenja i obveznih priloga, utvrditi rang listu kandidata koji ispunjavaju uvjete i prijedlog Odluke o pravu na financiranje te dostaviti Općinskom načelniku na donošenje. Ovaj Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Okrug www.okrug.hr. Obrazac zahtjeva se može preuzeti u prostorijama općinske uprave Općine Okrug svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 11.00 sati te od 12.00 do 14.30 sati ili putem web stranice www.okrug.hr. 

Za dodatne informacije ili pomoć za ispunjavanje zahtjeva zainteresirani mogu dobiti/ostvariti u prostorijama općinske uprave Općine Okrug u uredovno radno vrijeme uprave ili putem telefona broj 021 796 962 te e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

HomeŽUPANIJARADOVI Zatvara se Ulica hrvatskih žrtava u Segetu Donjem Top of Page
Izbor izgleda portala

Izaberite boju portala