Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 01 Prosinac 2014 10:04

Stipendije za učenike i studente

Napisao 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Gradonačelnik Grada Trogira Ante Stipčić raspisuje: NATJEČAJ za dodjelu pomoći za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji za šk. /akad. 2014./2015. g.

I.
Za šk./akad. 2014./2015. g. Grad Trogir dodjeljuje pomoći namijenjene školovanju učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji i to: 10 učeničkih i 15 studentskih.

II.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti sa područja Grada Trogira koji pohađaju srednje škole ili Visoka učilišta na području Republike Hrvatske uz slijedeće uvjete:

1. da sudionici Natječaja i jedan roditelj imaju prebivalište na području Grada Trogira;

2. da su njihovi roditelji i članovi obitelji u 2014. godini korisnici:

a) jednog od prava u sustavu socijalne skrbi utvrđenih u glavi V.
Zakona o socijalnoj skrbi i to: toč. 1. zajamčena minimalna naknada, toč. 2. naknada za troškove stanovanja, toč. 7. osobna invalidnina, toč. 8. doplatak za pomoći njegu, toč. 10. naknada do zaposlenja ili

b) prihoda koji ne prelazi cenzus utvrđen Odlukom o socijalnoj skrbi
Grada Trogira za tekuću godinu,

3. da su uspješno završili prethodnu godinu školovanja/studija,

4. da su redovno upisani u tekuću školsku/akademsku godinu za koju se odobravaju pomoć i

5. da sudionici Natječaja nisu korisnici stipendije za nadarene učenike i studente s područja Grada Trogira u tekućoj školskoj/akademskoj godini za koju se odobravaju pomoći.

III.
Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:
-preslik osobne iskaznice za podnositelja prijave i jednog roditelja ;
-potvrdu o korištenju prava iz socijalne skrbi (izdaje Centar za socijalnu skrb Trogir – uz naznaku kojeg prava);
-potvrdu poslodavca o prihodima članova obitelji ostvarenim po osnovi rada za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava;
-potvrda o mirovini-odresci o isplati mirovine umirovljenih članova obitelji za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava;
-potvrdu Porezne uprave Trogir o prihodima članova obitelji po drugim osnovama,
-potvrdu Zavoda za zapošljavanje ispostava Trogir;
-potvrdu srednje škole o upisu u tekuću školsku godinu, odnosno o
upisu i statusu redovnog studenta u tekućoj akademskoj godini;
-preslik svjedodžbe srednje škole, odnosno potvrda studija o prosjeku ocjena ispita položenih u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini;
-izjavu o zajedničkom kućanstvu u slučaju kada je član kućanstva
korisnik prava u sustavu socijalne skrbi;
-IBAN broj tekučeg računa

Prijave s prilozima podnose se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i turizam Grada Trogira, na protokol grada Put Muline 2, ili putem pošte na istu adresu, zaključno sa 22. prosinca 2014.g.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebnih priloga neće se uzeti u razmatranje. Sve obavijesti u svezi Natječaja mogu se dobiti u istom odjelu ili na broj tel. 444-588.

Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 01 Prosinac 2014 14:17

Srodni sadržaj (po oznakama)