Trogirski portal - Dnevno svježe vijesti

INFO

Petak, 19 Rujan 2014 06:42

Okruški HDZ izbacuje Ivicu Radića iz stranke

Napisao/la 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) Općine Okrug na nedavno održanoj sjednici odlučila je pokrenuti zahtjev za postupak isključenja iz Hrvatske demokratske zajednice svog člana Ivice Radića, inače predsjednika Općinskog vijeća Okruga.

Kako se da iščitati iz njihovog priopćenja Ivica Radić protivno stranačkom dogovoru prelazi na stranu pozicije i za to biva nagrađen mjestom predsjednika Općinskog vijeća nakon čega, kako kažu HDZ-ovci, sustavno ometa rad i ignorira zahtjeve oporbe.

Priopćenje za javnost prenosimo u cijelosti:


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
    

      Na sjednici Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Općine Okrug provedena je rasprava i donesena jednoglasna odluka o Priopćenju za javnost u kojem stoji: 

     Vijećnik Općinskog vijeća Općine Okrug Ivica Radić (HDZ) protivno stranačkom dogovoru prelazi na stranu pozicije i za to dobije mjesto predsjednika Općinskog vijeća. 

   Prečesto bezobrazno, drsko i bez razloga oduzima riječ oporbenim vijećnicima i daje im opomene. Za to vrijeme načelnik samoinicijativno kad poželi izlazi na govornicu i govori što i koliko želi. Vrijeđa i omalovažava oporbene vijećnike, u više navrata optužuje bivšeg i sadašnjeg župana i županijsku upravu SDŽ, dok predsjednik Općinskog vijeća (član HDZ-a) to dopušta bez komentara.
 
     Oporbenim vijećnicima uskraćuje se elementarno pravo na pristup informacijama. Na određeni upit oporbenih vijećnika predsjednik Općinskog  vijeća (uz signalizirano dopuštenje načelnika) odgovora ''dobit će te odgovor u pisanom obliku'' ili ''dođite sutra u prostorije općine'' ali nijedan oporbeni vijećnik nije dobio kompletan odgovor ili informaciju. Traženi podaci ako se dobiju, oni su šturi, nepotpuni, nejasni, a znaju biti i netočni. Sve u cilju ometanja rada oporbe, tj. da se zametne trag nizu nepravilnih, često štetnih, a ponekad i protuzakonitih radnji!!!

    Početkom kolovoza 2013. vijećnici opozicije podnijeli su zahtjev za sazivanjem sjednice vijeća
 sa tri točke:

1. nestašica vode…
2. žurno uklanjanje razbacanog smeća…
3. uzurpacija i ograđivanje plaže…   

Predsjednik Općinskog vijeća to je odbio uz komentar da zahtjev nije osnovan. Tek nakon naloga Ministarstva uprave sjednicu je sazvao u prosincu!

      Na drugi zahtjev 1/3 vijećnika za sazivanjem sjednice  vijeća u travnju 2014. predsjednik Općinskog vijeća ponovno je reagirao tek nakon intervencije i dopisa Ministarstva uprave gdje se izričito nalaže da mora sazvati sjednicu i osigurati valjanu raspravu.
Sjednica je sazvana u lipnju, a zaključena u rujnu uz niz kršenja Zakona:

- sjednica nije zakazana u roku 15 dana i nakon naloga Ministarstva uprave od 23.svibnja 2014.  
- dnevni red  tri  puta  je  dopunjavan suprotno Poslovniku Općine Okrug (čl.74.)   
- Predsjednik Općinskog vijeća nije osigurao većinu potrebnu da se provede rasprava
 (Vijećnici pozicije 2 puta su napustili sjednicu i izazvali prekid  kada su na dnevni  red     
 trebale doći  točke opozicije,a predsjedavajući nije zakazao dan i sat nastavka sjednice ).
- vijećniku Dominiku Matkoviću u trećem nastavku sjednice oduzeta je riječ do kraja sjednice te je to protumačeno da nema mogućnost govora, predlaganja ni komentiranja do kraja sjednice.
- na 8.sjednici Općinskog vijeća nije se raspravljalo o točkama na zahtjev 1/3 vijećnika.

Kroz to vrijeme od četiri mjeseca Ministarstvo uprave poslalo je više dopisa kojima citirajući Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  navodi, upozorava i nalaže da je predsjednik Općinskog vijeća dužan sazvati sjednicu na zahtjev 1/3 vijećnika, te osigurati raspravu.    

     Ministarstvo uprave u predstavci na rad Općinskog vijeća Općine Okrug od 27.kolovoza 2014.
Klasa: 023-01/14-01/298 urbroj:515-02-02-01/2-14-4 ukazuje na odredbu  članka 84. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst).

   ''Na temelju istaknute zakonske odredbe predstavničko tijelo bit će raspušteno ako učestalo krši zakon i druge propise. S tim u vezi podsjeća se predsjednika Općinskog vijeća na dopis ovog ministarstva od 23.svibnja 2014. godine u kojem je naloženo da omogući raspravljanje o predmetnim točkama dnevnog reda''.

   ''Slijedom svega navedenoga još jednom se ukazuje predsjedniku Općinskog vijeća Općine Okrug na dužnost vođenja računa o pravilnom i zakonskom funkcioniranju tijela koje predstavlja i čijim radom rukovodi, a što u prvom redu podrazumijeva i osiguranje ostvarivanja prava vijećnika da se o njihovim prijedlozima raspravlja i odlučuje. O istome je potrebno voditi računa prilikom održavanja zakazanog nastavka 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Okrug za 2.rujna 2014. godine te bez odgode o izvršenom obavijestiti ovo Ministarstvo.''
 
     Obzirom da se na 8. sjednici nije raspravljalo o traženim točkama smatramo  Predsjednika Općinskog vijeća odgovornim za nastalu situaciju jer ne prihvaća suradnju, savjete i sugestije oporbenih vijećnika, kao ni opomene, upozorenja i naloge Ministarstva uprave te svjesno provodi samovolju i  učestalo krši Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi čime je ugrozio daljnji rad Općinskog vijeća.
     
       Stoga se vodstvo Hrvatske demokratske zajednice Općine Okrug ograđuje i oštro osuđuje štetne i protuzakonite, samoinicijativne radnje i odluke predsjednika Općinskog vijeća Općine Okrug. Uslijed svega navedenog  ispred Časnog suda pokrenut je zahtjev za postupak isključenja iz Hrvatske demokratske zajednice člana Ivice Radića.

Okrug Gornji
15. rujna 2014.

Predsjednik OO HDZ-a Okrug
Mario Jakšić

Poslijednja izmjena dana Petak, 19 Rujan 2014 06:55
HomePOLITIKAPrikazujem sadržaj po oznakama: Koncerti Top of Page
Izbor izgleda portala

Izaberite boju portala