Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 09 Srpanj 2014 13:09

Za stanje u Trogir holdingu krivi su....?

Napisao 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Tko je kriv za stanje u Trogir holdingu, pokušalo se objasniti na tematskoj sjednici trogirskog gradskog Vijeća o „Trogir holdingu“ koja je započela jutros u 9 sati.

Članica uprave Dijana Ćudina na samom početku podnijela je financijsko izviješće i zateknuto stanje u Trogir holdingu na dan dolaska nove uprave (31.08.2013). Što se tiče zatečenih obaveza na taj dan, obveze TG Holdinga iznosile su 21 milijun i 181 tisuću kuna, od toga kratkoročne obveze 13 milijuna, a dugoročne 8.

- U razdoblju od 9. do 12. mjeseca 2013. godine došlo je do smanjenja obveza u iznosu od milijun i 887 tisuća kuna odnosno, ukupne obveze na dan 31. prosinca 2013. iznosile su 19 milijuna, što predstavlja smanjenje obveza za cca 9 %, kazala je Ćudina te dodala da je to dobar rezultat s obzirom da se zna da je u tom razdoblju zabranjeno deponiranje na odlagalištu Vučje Brdo u Planome.

- U razdoblju od 9. mjeseca 2013. godine do 6. mjeseca 2014. godine stvoreno je novih poreznih obaveza u iznosu od cca. 6 mil. kn, a podmireno 11 milijuna (od čega 5 milijuna iz prethodnih razdoblja), rekla je Dijana Ćudina.

Ukupni prihodi Trogir Holdinga od 2009. do 213. godine iznosili su 89.101. 032,45 kuna, a rashodi u istom periodu 92.552.884,93 kn. Gubitak je 3.451. 852,93 kn. Najveći rashodi odnosili su se na troškove osoblja koji su 2013. porasli za 8 % u odnosu na 2012. godinu jer je uoči lokalnih izbora zaposleno 20 radnika sa određenog na neodređeno vrijeme.

Ćudina je iznjela i obveze prema povezanim poduzećima, one se odnose na Jadroliniju u iznosu od 480.64,50 kn, Dobrić u iznosu od 1. 893. 261, 19, te obaveze prema Trogir TV – u 80.444,87 kn.

U razdoblju od 2010. – 2013. godine grad Trogir nije uredno podmirivao obveze prema Trogir holdingu, te isti nije mogao podmirivati obveze prema radnicima i poslovnim partnerima, stoji u izvješću.

U razdoblju od 2009. do 2013. godine zaduženje po poreznim obavezama je iznosilo 38. 752. 039, 67 kn. 

Ukupna potraživanja na dan 31. kolovoza 2013. godine iznosila su 11. 983.095, 31 kn, a na kraju godine 9. 254. 046, 62 kn. Iz toga je vidljivo da su potraživanja smanjena jer se, kako kaže Ćudina, pristupilo naplati prislinim putem. Također je zatečeno više od milijun kn duga koji je bio u zastari. Smanjeni su i rokovi naplate potraživanja sa 276 na 149 dana, jer se pristupilo utuživanju neredovitih platiša.

Nepodmirene obveze za pauka

Od 2011. – 2013. godine prihodi od pauka su iznosili 1, 4 milijuna kn. 2011. godine bio je iznajmljen i prihodi su iznosili 400 tisuća, a isto toliki su bili i troškovi za iznajmljivanje (troškovi plaće radnika koji su bili iznajmljeni, za njihov smještaj, rate leasinga...). Tako do današnjeg dana postoje nepodmirene obveze za iznajmljivanje pauka.

Zatečen višak zaposlenih

Na dan 31.08.2013. godine zatečeno je 204 zaposlena djelatnika. Od 2009. do 8. mjeseca 2013. godine potpisano je 306 ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, od toga je otkazano 102 ugovora, te je ostalo 204 radnika.

Dana 16. ožujka 2010. godine između grada Trogira i Trogirskog komunalca raskinut je ugovor o koncesiji. Trogir Holding trebao je preuzeti djelatnike, ali je od 12 djelatnika preuzeto samo 8. Djelatnici su pokrenuli sudske sporove koji su riješeni u njihovu korist. Tako danas Trogir Holding kao sudužnik s Gradom Trogirom koji je taj ugovor potpisao obavezan je tim djelatnicima podmiriti troškove za neisplaćene plaće u iznosu od 850 - 900.000,00 kn.

Problematika deponija

2013. godine inspekcijski nadzor je ustanovio da sanacija deponija nije započela, a da za odlaganje otpada nije ishođena dozvola za gospodarenje otpadom. 9. 10. 2013. godine Trogir Holdingu je zbog toga izdano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojim se zabranjuje odlaganje svih vrsta otpada na odlagalištu Vučje Brdo u Planome. Grad Trogir je potom krenuo u izgradnju tri kazete, izdana je lokacijska dozvola.

Zbog rješenja o zabrani odlaganja otpada Trogir Holding je ostao bez prihoda od korištenja deponija od Općina Okrug, Marina, Grada Makarske, a uz to je imao dodatne troškove zbog deponiranja i odvoza otpada na Karepovac.

Prema pokazatelju ekonomičnosti društvo Trogir Holding ipak posluje na granici ekonomičnosti jer je pokazatelj zaduženosti 1,32 što pokazuje da su obaveze veće 32 % nego što je imovina društva, rekla je Dijana Ćudina u zaključku ovog izvješća.

Rožić: Otkazi za sve neopravdane izostanke s posla

- Bio sam zatečen svim nelogičnostima u poslovanju bivših Uprava. Nenamjensko trošenje sredstava je jedan veliki propust. To je propust od cca. 450 tisuća kuna gotovine od Jadrolinije, koje je bilo utrženo u ljeto 2013. godine i to je nenamjenski potrošeno. Nenamjenski su potrošena i sredstva od grobnica. Milijun i 300 tisuća kuna, novac koji su građani platili za izgradnju 80 grobnica potrošio se za neke druge stvari. Plaćamo leasinge za autobus, pauk, rovokopač i još neka specijalna vozila a da za nabavku većine njih uopće nije bilo potrebe. Prošle je godine zaposleno 20-tak novih djelatnika bez ikakve potrebe, rekao je predsjednik Uprave TG holdinga Zlatko Rožić u obrazloženju financijskog stanja Holdinga te dodao da je duboko uvjeren kako Holding ima svijetlu budućnost i kako svatko tko želi raditi može i raditi. Kao odgovor na pitanje što je sa djelatnicima koji su neopravdano ostajali kod kuće pod izlikom neisplaćenih plaća odgovorio je da će se svaki neopravdani izostanak kazniti otkazom.

SDP odbacuje izvješće

- SDP odbacuje ovo izviješće jer je nestručno, zakašnjelo, odnosno pristrano i puno političkih komentara. Tražimo da reviziju napravi neovisna kuća kvalificirana za ovaj posao, rekla je vijećnica Ružica Jakšić (SDP), koju je također zanimalo zašto nema bivših uprava na sjednici, zašto ne radi parking na nasipu Brigi, zašto pauk nije u funkciji.

Vijećnik HNS – a Pero Maravić kaže kako je u Holdingu bilo puno lutanja a malo se toga napravilo, pohvalio je jednog od bivših direktora Ivana Grbića za vrijeme kojeg je, kako je kazao, Holding najbolje poslovao.

Nezavisni vijećnik Mario Derossi uputio je molbu nazočnima da se ne vraćaju unatrag već da razmisle o tome kako radnicima Holdinga isplatiti plaću. Upitao je kolike su plaće uprave Holdinga, na što nije dobio odgovor, te kakva je budućnost te tvrtke.

Nezavisni vijećnik Ante Piteša izjavio kako bi svima cilj trebao biti konsolidacija. Moramo se okrenuti budućnosti i svi zajedno rješavati problem, bez obzira koja smo stranka.

Stipčić: Ne možemo više sebi priuštiti ovaj „luksuz“

Gradonačelnika Stipčića zanimalo je zašto bivša vlast nije napravila sporazumno riješenje otplate poreznog duga s Ministarstvom financija koje je bilo moguće do 31.12.2012. godine čime bi se po njegovim riječima izbjegla blokada Trogir holdinga u ovoj godini, a time bi se izbjegla i blokada Dječjeg vrtića Trogir.

- Moramo pronaći riješenje za bolje i ekonomičnije poslovanje, jer bez toga u Trogir holdingu nećemo moć daleko doć. Vjerujem da kad ova dugovanja smanjimo i dovedeno na nulu da će Holding normalo poslovati, ali više sebi ne može dopustiti „luksuze“ trošenja kao do sada, zaključio je gradonačelnik Ante Stipčić.

Poslijednja izmjena dana Srijeda, 09 Srpanj 2014 13:29

Srodni sadržaj (po oznakama)